4. 3. 2020

Analýzy

Potřebujete více informací o tom, jak na tom ve firmě aktuálně jste? Zajímají Vás oblasti, které jsou klíčové pro Váš další rozvoj? Pak vyberte některou z našich analýz:

Analýza intenzity sdílení znalostí v organizaci

Chcete vědět, jak intenzivní je u Vás sdílení znalostí mezi zaměstnanci? Analýza se zaměřuje se na tři základní aspekty sdílení znalostí, a sice na vnímání toku informací v organizaci, na dokumentování znalostí a na sdílení znalostí s cílem pomoci druhému. Analýza také zjišťuje, do jaké míry se v organizaci vyskytují překážky, které obvykle sdílení znalostí brání.

Analýza faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci

Chcete zjistit, čím lze sdílení informací a znalostí u Vás podpořit? Analýza se zaměřuje na vybrané aspekty, které mohou mít vliv na samotnou intenzitu sdílení znalostí. Aktuálně nabízíme k analýze tyto oblasti:

  • charakteristiky organizační kultury, včetně bližšího zaměření na vnímanou podporu ze strany organizace zaměstnanci a analýzu míry důvěry v organizaci,
  • charakteristiky zaměstnanců, včetně bližšího zaměření na jejich motivaci ke sdílení znalostí, míru commitmentu (závazku vůči organizaci), angažovanosti a spokojenosti,
  • nastavení řízení lidských zdrojů, zahrnující jak styl řízení vedoucích pracovníků, tak nastavení vybraných personálních procesů.

Týmová motivační mapa

Chcete zvýšit výkonnost týmu či spokojenost a angažovanost Vašich podřízených? Týmová motivační mapa Vám ukáže, jak moc je Váš tým motivován, co je pro motivaci jednotlivých lidí ve Vašem týmu důležité a jak jsou jejich preference naplněné. Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky.

Analýza fluktuace zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují

Odchází Vám zaměstnanci a nejste si jistí proč? Ztrácíte s nimi i jejich znalosti? Analýza se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců od Vás přispívá.