Webinář | myšlenkové mapy

V rámci webináře se podíváme na to, co jsou to myšlenkové mapy, na jakých principech jsou založeny, jaké zásady bývá užitečné při jejich tvorbě uplatňovat a k čemu všemu je může lektor využít.

Tři pro-sdílecí charakteristiky, které u zaměstnanců podporovat

V článku Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky jsme si vysvětlili, proč je sdílení znalostí mezi zaměstnanci pro organizaci přínosné a že jej lze vytvořením vhodných podmínek podpořit. Jedním z faktorů, které mají vliv na to, jak moc se znalosti v organizaci sdílí, jsou charakteristiky zaměstnanců. A na ty se podíváme v tomto příspěvku. Pocitem bezpečí to začíná Byť Přečíst si víc oTři pro-sdílecí charakteristiky, které u zaměstnanců podporovat[…]

Sdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží…

V článku Proč je motivace zaměstnanců důležitá jsme probrali, co to motivace je a proč motivaci zaměstnanců věnovat pozornost. Nyní se přesuneme k tomu, co lidi vede k tomu, že (ne)předávají své znalosti druhým. Za vším stojí potřeby Připomeňme si, že v pozadí motivace jsou potřeby člověka a nejinak je tomu i v případě sdílení znalostí. Potřebou není nic jiného Přečíst si víc oSdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží…[…]

O čem je systemické koučování

V článku Co je to koučování? jsme se dívali na to, co je podstatou koučování. Nicméně vše se vyvíjí a v průběhu času se i v koučování objevilo několik směrů. Jedním z nich je systemické koučování a na to se podíváme dnes. Z jakých myšlenek systemický přístup vychází? Systemický přístup je orientovaný na řešení a dosahování žádoucích výsledků. Rozšiřuje možnosti Přečíst si víc oO čem je systemické koučování[…]

Znalostní pracovníci

Znalosti a dovednosti lidí jsou neodmyslitelně spojené s inovativností organizace a jako takové se stávají základem konkurenceschopnosti firem v mnoha odvětvích. Navíc pokračující trend Průmyslu 4.0 a s ním spojená digitalizace, robotizace a automatizace začínají klást čím dál větší nároky na kvalifikaci pracovní síly, a tím přispívají k rostoucímu počtu znalostních pracovníků v organizacích. Koho lze za znalostního pracovníka Přečíst si víc oZnalostní pracovníci[…]

Porady jako nástroj sdílení znalostí

Chci-li svou znalost někomu sdělit, potřebuji se rozhodnout, jak to udělám. To mimo jiné znamená, že si musím vybrat nějaký prostředek komunikace – médium. To, jaké zvolím, může být ovlivněno mými postoji, dovednostmi, zkušenostmi, ale také zvyklostmi v organizaci. Pokud všichni mí kolegové používají pro komunikaci Skype, budu mít tendenci se tomu přizpůsobit. Stejně tak, jsou-li Přečíst si víc oPorady jako nástroj sdílení znalostí[…]

Proč na fluktuaci zaměstnanců záleží?

Jedním ze základních ukazatelů, které vypovídají o práci s lidmi v organizaci, je míra fluktuace zaměstnanců. O co přesně jde? Když mluvíme o fluktuaci, máme obvykle na mysli počet pracovníků, kteří opustí organizaci v určitém časovém období, obvykle v průběhu jednoho roku. Důvody jejich odchodu přitom mohou být různé – organizace je mohla propustit pro neuspokojivý výkon, firma nemá Přečíst si víc oProč na fluktuaci zaměstnanců záleží?[…]

V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

S většími či menšími problémy se člověk potýká docela běžně. Často bývá užitečné do hledání řešení zapojit další osoby, ať už podřízené, kolegy nebo členy rodiny. Více hlav totiž znamená více zkušeností, náhledů a přístupů. Výměna myšlenek mezi členy skupiny podněcuje kreativitu a často přináší i nové úhly pohledu, které by samotného jedince nenapadly. Výsledkem skupinového Přečíst si víc oV čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?[…]

Co je to koučování?

Koučování je jedním z nástrojů rozvoje člověka. Pracuje především s Vaším myšlením a tím Vám umožňuje dostat se ze situace, kterou aktuálně prožíváte, tam, kam chcete. Podstatou koučování je spolupráce dvou lidí – kouče a koučovaného. Kouč Vás podporuje při stanovování Vašich cílů a provází Vás na cestě k nim. Pomáhá Vám uvědomit si, jak pracujete, co byste Přečíst si víc oCo je to koučování?[…]