11. 4. 2020

Kurzy a workshopy

Chcete rozvíjet sebe nebo posunout Vaši firmu? Hledáte inspiraci pro řešení problémů, zvýšení inovativnosti, snížení nákladů? Anebo chcete získat nový náhled či rozvinout své dovednosti? Podívejte se na nabídku našich kurzů a workshopů.

Sezónní otevřené workshopy a kurzy

Kromě stálé nabídky máme i nabídku sezónní. Tyto workshopy a kurzy jsou koncipovány jako otevřené, takže se na ně může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem. Navíc je u nich již určen termín realizace. Mrkněte se, co zrovna nabízíme, a to zde.

Stálá nabídka workshopů a kurzů

Specializujeme se především na rozvojové aktivity cílící na podporu sdílení znalostí v organizaci, na porozumění motivaci a na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností. Nabízíme také vzdělávací aktivity pro osobní rozvoj.


Workshopy na podporu sdílení znalostí v organizaci

Sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci má pro organizaci řadu přínosů (např. nižší náklady, vyšší produktivitu, rychlejší řešení, vyšší inovativnost), zejména pokud staví svou konkurenční výhodu na tom, co její lidé znají, umí či získali na základě svých zkušeností. Je proto žádoucí vytvářet v organizaci takové podmínky, které sdílení toho, co lidé mají ve svých hlavách, podporují.

Jak na sdílení znalostí v organizaci

Chcete podpořit sdílení znalostí a informací mezi zaměstnanci ve Vaší organizaci? Cílem workshopu je upozornit na úskalí, na která můžete při této snaze narazit, a společně hledat, jak sdílení informací a znalostí v organizaci zvyšovat.

9 zdrojů motivace pro sdílení znalostí

Chcete lépe porozumět tomu, co Vaše podřízené motivuje k výkonu? Důvody, proč lidé ráno vstanou a jdou do práce, bývají různé. Podle Jamese Sale, autora motivačních map, je jich devět základních. Cílem workshopu je objasnit, které to jsou, jak spolu souvisí, a hledat jejich vztah ke sdílení znalostí v organizaci.

Řízení výkonu znalostních pracovníků

Jsou pro kvalitní výkon Vašich podřízených nezbytné  jejich odborné znalosti a zkušenosti? Musí u práce přemýšlet a hledat  řešení různých situací? Pak patří ke znalostním pracovníkům a jejich řízení má svá specifika. V rámci workshopu se podíváme na to, jaká to jsou.

Jak vybrat zaměstnance s pro-sdílecím přístupem

Jedním ze způsobů, jak podpořit sdílení znalostí v organizaci, je přilákat a vybrat zaměstnance, kteří sdílení znalostí vnímají jako přirozenou součást své práce. Jak je ale mezi uchazeči poznat a jak je přesvědčit k práci zrovna pro Vás? Cílem workshopu  je společně hledat odpovědi právě na tyto otázky.

Porady jako nástroj sdílení znalostí

Musíte vést porady? A vnímají je Vaši podřízení a spolupracovníci jako užitečné? Cílem kurzu je zaměřit se na přípravu a vedení porad, jejichž cílem je sdílení informací a znalostí, a společně hledat, jak se vypořádat s výzvami jako je nepřipravenost účastníků, pozdní příchody či protahování porad.


Workshopy na porozumění motivaci

Motivace je energie zaměřená na určitý cíl a ovlivňující chování člověka. Je klíčem k odpovědi, proč zaměstnanec přistupuje k úkolům zrovna daným způsobem. Má vliv i na to, s jakým úsilím danou činnost člověk dělá a jak vytrvalý u této činnosti je. Je proto přínosné porozumět tomu, jaké konkrétní faktory zaměstnance motivují, a jak s tím pracovat, aby došlo ke zvýšení výkonnosti, angažovanosti a ke stabilizaci zaměstnanců.

Co zaměstnance motivuje a jak s tím pracovat

Chcete efektivně motivovat své podřízené? Potřebujete zvýšit jejich výkonnost, angažovanost nebo snížit riziko jejich odchodu ke konkurenci? Pomoci Vám v tom může hlubší pochopení důvodů, proč lidé chodí do práce a co jim dodává energii pro jejich výkon.

Co mne motivuje a jak s tím pracovat

Víte, proč je motivace důležitá? Chcete hlouběji porozumět zdrojům Vaší vlastní motivace? Chcete zlepšit své porozumění kolegům a známým? Pomoci Vám v tom může náhled na podstatu motivace, zdroje motivace a porozumění, jak tyto zdroje motivace spolu souvisí a ovlivňují naše chování.


Kurzy a workshopy pro rozvoj manažerských a komunikačních dovedností

Přímý nadřízený a způsob, jakým jedná, ovlivňuje emoce, názory, přístupy, motivaci a chování jeho podřízených. Je proto žádoucí u vedoucích pracovníků rozvíjet jejich dovednosti, zejména ty, které mají dopad na angažovanost, tvořivost a produktivitu zaměstnanců. Zároveň u všech zaměstnanců, ne jen vedoucích, je přínosné podporovat jejich komunikační dovednosti, neboť ty mohou ovlivňovat vzájemnou spolupráci, a tím i výkonnost organizace.

Principy systemického koučování v manažerské praxi

Chcete u svých podřízených podnítit samostatnost a tvůrčí přístup k řešení? Chcete zlepšit své komunikační dovedosti a prohloubit své porozumění lidem? Pomoci Vám v tom může pochopení a osvojení si základních principů koučování.


Vzdělávací aktivity pro osobní rozvoj

Vzdělávání rozšiřuje obzory, přináší inspiraci, pomáhá vyznat se v současném světě. A právě tyto cíle sledují námi nabízené aktivity.

Zodpovědné půjčování a co dělat, když jsme jej podcenili

Chcete vědět, co si pohlídat před podpisem úvěrové smlouvy? Zajímá Vás, co je to insolvence a exekuční řízení? Přemýšlíte, jaké možnosti má ten, kdo se dostane do dluhové pasti? Pak využijte náš seminář o zodpovědném půjčování.

Time management v kostce

Chcete zvýšit svou výkonnost? Rádi byste toho během dne stihli více? Uvědomujete si, že Váš čas je to nejcennější, co máte, a že ho někdy věnujete aktivitám, co za to tolik nestojí? Převezměte odpovědnost za své nakládání s časem a přihlaste se na seminář, abyste se svým časem hospodařili efektivněji.