11. 4. 2020

Kurzy a Workshopy

Jedním ze způsobů, jak podpořit řešení problémů, inovativnost či snížení nákladů, je zaměřit se na sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Nabízené kurzy a workshopy zkoumají dílčí aspekty, které se sdílením znalostí souvisí, a přináší inspiraci pro Vaši práci:

Jak na sdílení znalostí v organizaci

Chcete podpořit sdílení znalostí a informací mezi zaměstnanci ve Vaší organizaci? Cílem workshopu je upozornit na úskalí, na která můžete při této snaze narazit, a společně hledat, jak sdílení informací a znalostí v organizaci zvyšovat.

9 zdrojů motivace pro sdílení znalostí

Chcete lépe porozumět tomu, co Vaše podřízené motivuje k výkonu? Důvody, proč lidé ráno vstanou a jdou do práce, bývají různé. Podle Jamese Sale, autora motivačních map, je jich devět základních. Cílem workshopu je objasnit, které to jsou, jak spolu souvisí, a hledat jejich vztah ke sdílení znalostí v organizaci.

Principy systemického koučování v manažerské praxi

Chcete u svých podřízených podnítit samostatnost a tvůrčí přístup k řešení? Pomoci Vám v tom může pochopení a osvojení si základních principů koučování. Koučovací styl vedoucího navíc podporuje sdílení znalostí mezi zaměstnanci.

Jak si získat pozornost publika

Stresuje Vás představa, že musíte prezentovat? Chcete zlepšit svou schopnost publikum zaujmout? Cílem workshopu je nejen rozvinout Vaše prezentační dovednosti, ale také zlepšit schopnost předat znalosti druhým.

Řízení výkonu znalostních pracovníků

Jsou pro kvalitní výkon Vašich podřízených nezbytné  jejich odborné znalosti a zkušenosti? Musí u práce přemýšlet a hledat  řešení různých situací? Pak patří ke znalostním pracovníkům a jejich řízení má svá specifika. V rámci workshopu se podíváme na to, jaká to jsou.

Jak vybrat zaměstnance s pro-sdílecím přístupem

Jedním ze způsobů, jak podpořit sdílení znalostí v organizaci, je přilákat a vybrat zaměstnance, kteří sdílení znalostí vnímají jako přirozenou součást své práce. Jak je ale mezi uchazeči poznat a jak je přesvědčit k práci zrovna pro Vás? Cílem workshopu  je společně hledat odpovědi právě na tyto otázky.

Porady jako nástroj sdílení znalostí

Musíte vést porady? A vnímají je Vaši podřízení a spolupracovníci jako užitečné? Cílem kurzu je zaměřit se na přípravu a vedení porad, jejichž cílem je sdílení informací a znalostí, a společně hledat, jak se vypořádat s výzvami jako je nepřipravenost účastníků, pozdní příchody či protahování porad.