29. 8. 2020

Obchodní podmínky

…u realizovaných vzdělávacích akcí (kurzů, workshopů aj.)

Přihlášky na akce

Zaslané přihlášky (objednávky) jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity kurzu/workshopu/semináře.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu bankovním převodem. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn. Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem.

Ostatní informace

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během akce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu ve vzdělávacích akcích (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Proto Vás prosíme o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže akci zruší společnost Knowledge Sharing, s.r.o. a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši.

Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Poučení o zpracování Vašich osobních údajů si můžete prohlédnout zde.