11. 4. 2020

Řízení výkonu znalostních pracovníků

Jsou pro kvalitní výkon Vašich podřízených nezbytné  jejich odborné znalosti a zkušenosti? Musí u práce přemýšlet a hledat  řešení různých situací? Pak patří ke znalostním pracovníkům a jejich řízení má svá specifika. V rámci workshopu se podíváme na to, jaká to jsou.

Cílem workshopu je připomenout, co je při řízení pracovního výkonu těchto zaměstnanců klíčové. Podíváme se na to, kdo to znalostní pracovník je, co je důležité pro jeho motivaci, jak vhodně stanovovat pro tyto zaměstnance cíle a kritéria hodnocení výkonu, připomeneme zásady vedení hodnotícího pohovoru a prozkoumáme poskytování průběžné zpětné vazby.

Tento workshop Vám doporučujeme zejména pokud:

  • se zajímáte o to, jak podpořit výkonnost svých lidí,
  • chcete rozvíjet své manažerské dovednosti,
  • jste manažerem v organizaci, která ze své podstaty potřebuje intenzivně pracovat se znalostmi zaměstnanců,
  • jste vedoucím pracovníkem v organizaci, která potřebuje u svých produktů a služeb cílit na kreativitu a inovace,
  • jste vedoucím pracovníkem, který cítí potřebu změny v přístupu k zaměstnancům,
  • máte pocit, že větší míra sdílení znalostí mezi zaměstnanci by Vaší organizaci prospěla, a hledáte inspiraci, jak na to jít.

Délka workshopu: 5 hodin

Garant workshopu: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

FAQ

1) Proč se o řízení pracovního výkonu vůbec zajímat?

Vhodné řízení pracovního výkonu podněcuje nejen aktivitu pracovníka, ale podporuje i flexibilitu a výkonnost celé organizace. Cílem řízení pracovního výkonu je totiž vytvořit kulturu vysokého výkonu, v níž jedinci a týmy přebírají odpovědnost za soustavné zlepšování organizačních procesů, svých vlastních dovedností a svých přínosů pro organizaci. Jeho důležitou součástí je motivace ke společné formulaci výkonových cílů, k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a k rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je workshop určen? Je otevřený či firemní?

Workshop je vhodný především pro vedoucí pracovníky. Nezáleží přitom na oboru působení organizace či velikosti firmy, řízení pracovního výkonu může být užitečné pro všechny. Nabízíme workshop buď jako otevřený, nebo jako firemní. V prvním případě je výhodou, že se můžete potkat s lidmi z jiných organizací a inspirovat se ještě jejich náhledem a zkušenostmi. Ve druhém případě zase může být výhodou to, že můžeme společně hledat, co udělat pro řízení pracovního výkonu právě u Vás a je větší šance, že se tak podaří dosáhnout žádoucí změny

Zobrazit odpověď k otázce

3) Pro kolik účastníků je workshop určen?

Ideální počet účastníků tohoto workshopu je 8–16. Termín otevřeného workshopu začínáme řešit v okamžiku, kdy máme poptávku od alespoň 6 individuálních zájemců.

V případě workshopu určeného pro konkrétní organizaci záleží na domluvě a Vašich představách a očekáváních.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kolik workshop stojí?

Cena v případě otevřeného workshopu je 3 200 Kč za účastníka. Cena je konečná, nejsme plátci DPH. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

Cena firemního workshopu je stanovena po dohodě. Do ceny se promítá počet účastníků, místo realizace workshopu a konkrétní požadavky poptávající organizace.

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kde workshop probíhá?

Otevřený workshop probíhá buď v sídle naší společnosti (nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín), anebo v jiných vhodných výukových prostorách (nejčastěji ve Zlíně). Konkrétní místo bude upřesněno v okamžiku vyhlášení termínu konání workshopu.

Firemní workshop můžeme uspořádat i v prostorách Vaší organizace nebo na jiném dohodnutém místě.

Zobrazit odpověď k otázce

6) Kdy workshop bude?

Konkrétní termín otevřeného workshopu začínáme řešit až v okamžiku, kdy máme poptávku od alespoň 6 individuálních zájemců. Proto, pokud máte zájem o účast, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) jména předpokládaných účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně se Vám ozveme.

Firemní workshop domlouváme na zakázku a mimo jiné si upřesňujeme i den a čas realizace. Máte-li o něj zájem, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) informace o předpokládaném počtu účastníků a Vaše představy o workshopu (například možný termín a místo konání), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně se Vám ozveme.

Zobrazit odpověď k otázce

7) Jak se přihlásit?

Pokud ještě nebyl určen termín pro otevřený workshop, pošlete nám e-mailem Vaši nezávaznou poptávku na: info@sdileniznalosti.cz. Až se nám naskládá alespoň 6 zájemců, termín a místo konání upřesníme, a pošleme Vám závaznou přihlášku. Tu nám vyplněnou opět zašlete e-mailem. Takto podaná přihláška je závaznou objednávkou.

Pokud už byl určen termín pro otevřený workshop, naleznete na našem webu informaci o jeho datu konání a také formulář závazné přihlášky. Tuto přihlášku vyplňte a zašlete nám e-mailem na: info@sdileniznalosti.cz. Přihlášky na vypsaný otevřený workshop přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba předchozí domluva s námi.

Pokud chcete domluvit firemní workshop, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) informace o předpokládaném počtu účastníků a Vaše představy o workshopu (například možný termín a místo konání), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně Vás kontaktuje náš zástupce a vzájemně si podmínky upřesníme.

Zobrazit odpověď k otázce

8) Jaké jsou storno podmínky?

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. 

Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením workshopu (např. pokud workshop začíná ve středu, je nutné jej stornovat nejpozději během středy předešlého týdne). V těchto případech, bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením workshopu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením workshopu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, můžete však za sebe poslat náhradníka. Je však zapotřebí nás o tom písemně informovat na e-mail: info@sdileniznalosti.cz.

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci (a předem ji písemně nestornoval, ani neposlal za sebe náhradníka), uhrazené kurzovné se mu v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Zobrazit odpověď k otázce

9) Jak probíhá fakturace a úhrada?

Úhrada je aktuálně možná jen bankovním převodem.

Kurzovné u otevřených workshopů je nutné uhradit nejpozději 4. pracovní den před konáním akce (např. pokud workshop začíná ve středu, je nutné jej uhradit nejpozději během čtvrtku předešlého týdne). Bez řádné úhrady kurzovného nebude účastník na akci vpuštěn. Termín úhrady firemních workshopů se řeší při domlouvání úhrady.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Doklad o úhradě (fakturu) klientům zasíláme standardně e-mailem, případně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce. Eventuálně může být předána na samotné akci.

Zobrazit odpověď k otázce