V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

S většími či menšími problémy se člověk potýká docela běžně. Často bývá užitečné do hledání řešení zapojit další osoby, ať už podřízené, kolegy nebo členy rodiny. Více hlav totiž znamená více zkušeností, náhledů a přístupů. Výměna myšlenek mezi členy skupiny podněcuje kreativitu a často přináší i nové úhly pohledu, které by samotného jedince nenapadly. Výsledkem skupinového Přečíst si víc oV čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?[…]