14. 5. 2020

Akce pro řešení konkrétních firemních témat

Práce s lidmi, ať již z pozice manažera či personalisty, může být občas obtížná a poskytuje různé výzvy. Řešíte u Vás aktuálně téma, které se týká práce s lidmi? Potřebujete najít podněty, inspiraci k řešení či získat odstup od problému? Chcete využít síly skupinového přemýšlení a podpory moderátora? Objednejte si některou z našich akcí pro řešení témat.

Cílem těchto akcí je přispět k posunu zvoleného tématu směrem k řešení, tj. přinést návrhy, podněty, inspiraci. Využívají principů skupinového řešení, s jehož výhodami se můžete seznámit zde.

Standardně nabízíme tyto typy akcí:

  • Human Resources Brainstorming – tato akce podněcuje především tvůrčí přístup a kreativitu. Menší skupina za asistence moderátora společně hledá nápady na řešení a následně z nich vybírá vhodné opatření.
  • Human Resources Balint Group – jde v podstatě o jednu z variant asistenčních schůzek, umožňuje odpoutat se od vlastních stereotypních myšlenek a získat inspiraci. Jde o skupinové sdílení náhledů na řešení zvoleného tématu. Práce ve středně velké skupině má pevně danou strukturu.  Je vedena tak, aby se co nejvíce snížila emoční zátěž spojená s řešeným tématem.
  • Human Resources World Café – podstatou této akce je, že větší skupina účastníků sdílí zkušenosti a názory a hledá odpovědi na otázky související s tématem za asistence moderátorů.

Lze domluvit i některé další akce pro řešení témat. Např. after action review, asistenční schůzku, schůzku cíleně zaměřenou na předání znalosti.

Máte-li zájem, řešit nějaké téma, napište nám na: info@sdileniznalosti.cz. Konkrétní typ akce si můžete zvolit sami. Pokud si nejste jisti, který typ akce zvolit, napište nám jen téma, které chcete řešit a Vámi požadovaný výstup. My pak navrhneme ten typ akce, který nám přijde pro Vás nejvhodnější.

Tyto akce Vám doporučujeme zejména pokud:
  • Vás zajímá, jaký výstup lze dosáhnout díky kolektivnímu řešení,
  • chcete získat inspiraci na řešení,
  • máte pocit, že nevíte, odkud začít,
  • jste manažerem či personalistou v organizaci, která ze své podstaty potřebuje intenzivně pracovat se znalostmi zaměstnanců,
  • jste manažerem či personalistou v organizaci, která potřebuje u svých produktů a služeb cílit na kreativitu a inovace,
  • jste vedoucím pracovníkem, který cítí potřebu změny v přístupu k zaměstnancům, a
  • máte pocit, že větší míra sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci by Vaší organizaci prospěla, a hledáte inspiraci, jak prakticky sdílení znalostí mezi zaměstnanci povzbudit.

Délka akce: dle typu zvolené akce, obvykle 1–4 hodiny

Garant akce: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

FAQ

1) Proč se o sdílení informací a znalostí vůbec zajímat?

Sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci má pro organizaci řadu přínosů, zejména pokud je její podstatou využívání toho, co lidé znají a získali na základě svých zkušeností.

Sdílení znalostí snižuje riziko ztráty cenných znalostí v případě, že zaměstnanec opustí organizaci. Zároveň sdílení informací a znalostí přispívá k vyšší produktivitě a vyšší výkonnosti organizace, k lepšímu a rychlejšímu řešení problémů, či k snižování nákladů. Nižší bývají například náklady na adaptaci nováčka v organizaci. Rovněž opakované použití znalosti a vyhnutí se opakování stejných chyb vede k snížení nákladů. Navíc sdílení informací a znalostí podporuje inovativnost organizace a přispívá k lepšímu porozumění zákazníkům, dodavatelům a dalším zájmovým skupinám.

Zobrazit odpověď k otázce
2) V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

Skupina přináší více zkušeností, náhledů a přístupů. Výměna myšlenek mezi členy skupiny podněcuje kreativitu, vede k prověřování domněnek a předpokladů. Skupinové řešení problémů také podporuje spolupráci mezi lidmi. Pokud do hledání řešení zapojíme ty, kterých se rozhodnutí bude týkat či se budou na jeho realizaci podílet, budou se cítit součástí procesu řešení. Tím podpoříme i jejich motivaci a zainteresovanost pro výsledné řešení.

Více informací najdete v článku na našem blogu: V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

Zobrazit odpověď k otázce
3) Komu je taková akce pro řešení témat určena? Je otevřená či firemní?

Účastníci akce jsou voleni podle tématu a zakázky. Obvykle je tato akce zaměřená především na vedoucí pracovníky, personalisty a další specialisty. U některých akcí je vhodné přizvat i operátory či lidi mimo danou organizaci.

Tyto akce jsou řešeny jako zakázka, takže záleží na představách objednavatele, zda chce mít čistě firemní akci (jeho téma a řeší jej jeho lidé) nebo chce přizvat i osoby mimo organizaci, a pak akce může být polootevřená či zcela otevřená. V prvním případě může být výhodou, že tématem se zabývají lidé, kteří danou organizaci znají, a je to tedy vhodnější varianta, pokud jde o nalezení řešení přímo pro danou organizaci či je sledováno zvýšení angažovanosti implementátorů změny. Ve druhém případě mohou být přínosem náhledy a zkušenosti lidí odjinud.

Zobrazit odpověď k otázce
4) Pro kolik účastníků je taková akce určena?

Záleží na typu akce. Například Human Resources Brainstorming je akce pro malou skupinu lidí do 12 lidí, Human Resources Balint group je ideální pro skupiny od 8 do 20 osob, Human Resources World Café se zase hodí pro velké skupiny (20–100 účastníků).

Zobrazit odpověď k otázce
5) Kolik taková akce pro řešení témat stojí?

Cena firemní akce je stanovena po dohodě. Do ceny se promítá počet účastníků, zvolený typ akce, místo realizace akce a konkrétní požadavky poptávající organizace. Pokud máte o tuto akci pro Vaši firmu zájem, napište nám na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) jaké téma byste chtěli řešit, 2) zda by mělo jít o firemní či otevřenou akci, 3) kde byste preferovali realizaci této akce, 4) Vaše jméno, firmu a kontakt na Vás. Následně se Vám ozveme.

U některých akcí může být zpoplatněna i účast externích osob (tj. těch, co mají zájem se zúčastnit, ale nejsou zaměstnanci objednavatele). Pokud tomu tak je, najdete tuto informaci v pozvánce na konkrétní akci.

Zobrazit odpověď k otázce
6) Kde akce pro řešení témat probíhá?

Záleží na domluvě a typu akce. Může proběhnout v prostorách objednavatele, v sídle naší společnosti (nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín), anebo v jiných vhodných prostorách (nejčastěji ve Zlíně).

Zobrazit odpověď k otázce
7) Kdy akce pro řešení témat bude?

Tyto akce jsou pořádány na zakázku. V okamžiku, kdy dostaneme konkrétní objednávku, začínáme akci domlouvat.

Pokud se chcete jen nezávazně na takovou akci poptat, napište nám na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) jaké téma byste chtěli řešit, 2) zda by mělo jít o firemní či otevřenou akci, 3) kde byste preferovali realizaci této akce, 4) Vaše jméno, firmu a kontakt na Vás. Následně se Vám ozveme.

Pokud nemáte své vlastní téma, ale byli byste ochotni na takové akci participovat jako účastník, také nám napište. Zařadíme Vás do databáze a v okamžiku, kdy budeme mít nabídku, která by pro Vás mohla být zajímavá, ozveme se Vám.

Zobrazit odpověď k otázce
8) Jak se na akci pro řešení témat přihlásit?

Firemní akce domlouváme s objednavatelem a řešíme s ním i případný způsob přihlášení externích zájemců.

Pokud máte téma a chcete domluvit takovouto akci pro Vaši firmu, napište nám na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) jaké téma byste chtěli řešit, 2) zda by mělo jít o firemní či otevřenou akci, 3) kde byste preferovali realizaci této akce, 4) Vaše jméno, firmu a kontakt na Vás. Následně se Vám ozveme.

Zobrazit odpověď k otázce
9) Jaké jsou storno podmínky?

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. 

Storno akce ze strany objednavatele je možné podat nejpozději 25. pracovní den před zahájením akce. Pozdější storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat a finanční prostředky již uhrazené objednavatelem nevracíme.

Storno přihlášky účastníků této akce, kteří nejsou zaměstnanci objednavatele, tzv. externích účastníků, je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením akce (např. pokud akce začíná ve středu, je nutné ji stornovat nejpozději během středy předešlého týdne). V těchto případech, bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením workshopu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete jako externí účastník svou účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením akce, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, můžete však za sebe poslat náhradníka. Je však zapotřebí nás o tom písemně informovat na e-mail: info@sdileniznalosti.cz.

Pokud se externí účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci (a předem ji písemně nestornoval, ani neposlal za sebe náhradníka), uhrazený účastnický poplatek se mu v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Zobrazit odpověď k otázce
10) Jak probíhá fakturace a úhrada?

Úhrada je aktuálně možná jen bankovním převodem.

Záloha na akci musí být obvykle uhrazena nejpozději 24. pracovní den před konáním akce. Výše zálohy a přesný termín úhrady se domlouvá při sjednávání zakázky. Termín doplatku úhrady za realizaci firemní akce se řeší při domlouvání zakázky.

Byl-li stanoven účastnický poplatek pro externí účastníky, musí být uhrazen nejpozději 4. pracovní den před konáním akce (např. pokud akce začíná ve středu, je nutné ji uhradit nejpozději během čtvrtku předešlého týdne). Bez řádné úhrady účastnického poplatku, byl-li podmínkou účasti, nebude externí účastník na akci vpuštěn.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Doklad o úhradě (fakturu) klientům zasíláme standardně e-mailem, případně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce. Eventuálně může být předána na samotné akci.

Zobrazit odpověď k otázce