4. 3. 2020

Odborné analýzy

Hledáte způsoby, jak firmu posunout o kus dál? Chcete podpořit inovativnost a kreativitu ve Vaší organizaci? Anebo usiluje o zvýšení angažovanosti či produktivity zaměstnanců? Vyberte si některou z našich odborných analýz:

Analýza intenzity sdílení znalostí v organizaci

Chcete vědět, jak intenzivní je u Vás sdílení znalostí mezi zaměstnanci? Analýza se zaměřuje se na tři základní aspekty sdílení znalostí, a sice na vnímání toku informací v organizaci, na dokumentování znalostí a na sdílení znalostí s cílem pomoci druhému. Analýza také zjišťuje, do jaké míry se v organizaci vyskytují překážky, které obvykle sdílení znalostí brání. Více zde.

Analýza faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci

Chcete zjistit, čím lze sdílení informací a znalostí u Vás podpořit? Analýza se zaměřuje na vybrané aspekty, které mohou mít vliv na samotnou intenzitu sdílení znalostí. Jedním z nich jsou charakteristiky organizační kultury, včetně bližšího zaměření na zaměstnanci vnímanou podporu sdílení znalostí ze strany organizace a analýzu míry důvěry v organizaci. Druhým aspektem jsou charakteristiky zaměstnanců, včetně bližšího zaměření na jejich motivaci ke sdílení znalostí, míru jejich commitmentu (závazku vůči organizaci), angažovanosti a spokojenosti. Posledním aspektem je nastavení řízení lidských zdrojů, zahrnující jak styl řízení vedoucích pracovníků, tak nastavení vybraných personálních procesů. To vše má totiž vliv na sdílení znalostí ve Vaší organizaci. Více zde.

Rozbor týmové motivační mapy

Chcete zvýšit výkonnost týmu či spokojenost a angažovanost Vašich podřízených? Týmová motivační mapa Vám ukáže, jak moc je Váš tým motivován, co je pro motivaci jednotlivých lidí ve Vašem týmu důležité a jak jsou jejich preference naplněné. Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky. Více zde.

Analýza fluktuace zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují

Odchází Vám zaměstnanci a nejste si jistí proč? Ztrácíte s nimi i jejich znalosti? Analýza se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců od Vás přispívá. Více zde.