Váš kouč

„Budu průvodcem na cestě k Vašim cílům.“

Váš kouč
Váš kouč

Jana

Aktuálně kombinuji několik pracovních rolí – kouče, lektora, konzultanta, výzkumníka, vedoucího týmu. Ať již si vezmete jakoukoliv z těchto rolí, všechny spojuje víra v lidský potenciál. Pomáhám druhým objevit, co v nich je, a tak se rozvíjet. Přináším inspiraci pro podnícení angažovanosti, produktivity, kreativního přístupu k životním výzvám a k uvědomění si přínosů sdílení znalostí. Podporuji růst týmového výkonu díky hlubšímu porozumění lidským touhám a potřebám. Povzbuzuji manažery v rozvoji jejich dovedností, aby využili naplno možnosti své i svého týmu. Věřím, že nikdy není pozdě začít se učit a pracovat na sobě.

Ve své práci uplatňuji analytické myšlení, hledání možností řešení a týmového ducha. Budu Vašim průvodcem na cestě k sebeuvědomění a rozvoji. Budu Vám naslouchat, budu klást otázky k zamyšlení a hlavně, budu ve Vás a Vaše schopnosti růst a dosahovat cílů věřit. Jak řekl William W. Purkey: „Lidský potenciál, ačkoliv ne vždy na první pohled zřetelný, čeká, aby byl objeven a pozván dále.“

Při koučování využívám systemický přístup. Chcete-li o tomto stylu koučování vědět víc, podívejte se zde. Koučování může probíhat i on-line, například přes Skype či Zoom.

Aby koučování přinášelo to, co má, je zapotřebí, aby si kouč a koučovaný „sedli“. Proto, než se dohodneme na dlouhodobější spolupráci, se nejprve krátce potkáme, ať již fyzicky či on-line, a promluvíme si o Vašich očekáváních, představách a cílech.

Pokud se chcete na cokoliv ohledně nabízeného koučování zeptat, nebo si jej domluvit, vyplňte níže uvedený formulář, nebo mi napište na matoskova@sdileniznalosti.cz