Prezenční vzdělávací akce

Zaměřujeme se především tato témata:

  • Sdílení znalostí v organizaci
  • Motivace a motivování zaměstnanců
  • Manažerské dovednosti (řízení času, řízení změny, hodnocení pracovního výkonu, poskytování zpětné vazby, situační řízení, koučování v práci vedoucího…)
  • Komunikační a prezentační dovednosti (včetně komunikace s médii, obchodního vyjednávání, asertivního jednání, sdělování nepříjemných zpráv)
  • Řízení lidských zdrojů (základní personální procesy a jejich nastavení, například příjem zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců)
  • Etiketa pro manažery (chování, schůzky, oblékání, stolování)
  • Společenská odpovědnost firmy
  • Firemní dobrovolnictví
  • Myšlenkové mapy – jejich tvorba a využití

Příklady nabízených vzdělávacích kurzů

Workshop se zaměřuje na hledání cest a osvědčené praktiky k zvýšení ochoty zaměstnanců sdílet své znalosti s kolegy.

Workshop hledá, jak přilákat a vybrat zaměstnance, kteří sdílení znalostí vnímají jako přirozenou část své práce.

Workshop se zaměřuje na specifika motivace tzv. znalostních pracovníků a podporu jejich výkonu prostřednictvím vhodného stylu řízení.

Workshop ukazuje, jak pomocí cílené práce s motivací zaměstnanců podpořit sdílení informací a znalostí v organizaci.

Workshop se zabývá přípravou a vedením efektivních porad, jejichž cílem je sdílení informací a znalostí.

Kurz představuje základní zásady a techniky, jak dostat svůj čas pod kontrolu a hospodařit s ním efektivně.

Kurz ukazuje, jak rozvinout své komunikační dovednosti a u podřízených podnítit samostatnost a tvůrčí přístup k řešení.

Workshop vede k hlubšímu porozumění sobě, kolegům, přátelům a známým prostřednictvím rozpoznání klíčových zdrojů energie pro práci a vztahů mezi těmito motivátory.

Workshop se zaměřuje na způsoby zvýšení výkonnosti, angažovanosti a snížení rizika odchodu zaměstnanců prostřednictvím cílené práce s jejich motivátory.

Pokud máte zájem o firemní uzavřený vzdělávací kurz a z naší standardní nabídky jste si nevybrali, napište nám. Rádi Vám připravíme nabídku podle Vašich potřeb. Stejně tak pokud máte zájem o otevřený vzdělávací kurz, u kterého není zrovna stanovený termín, napište nám na info@sdileniznalosti.cz.