11. 3. 2021

Koučování

Podstatou koučování je spolupráce dvou lidí – kouče a koučovaného. Kouč Vás podporuje při stanovování Vašich cílů a provází Vás na cestě k nim. Pomáhá Vám uvědomit si, jak pracujete, co byste se měli naučit, jak byste své chování měli změnit a proč, povzbuzuje Vás v růstu. Nicméně odpovědnost za určení, co bude cílem, za hledání cest k němu, i za dosažení konečného výsledku zůstává na Vás. Vy jste totiž expertem na své téma a víte nejlépe, co Vám vyhovuje a sedí. Je tedy na Vás rozhodnout se, jestli chcete prostřednictvím koučování naučit se lépe motivovat své podřízené, zlepšit svou osobní efektivitu, naučit se lépe prezentovat výsledky Vašeho týmu, nebo něco jiného. Stejně tak je na Vás definovat, co konkrétně to ve Vašem případě znamená. O podstatě této spolupráce na rozvoji jedince jsme psali i zde.

U nás kouč při spolupráci s klientem používá principy systemického koučování. V rozhovoru s klientem systemický kouč zkoumá, co už klientovi funguje a je užitečné, a na to zaměřuje pozornost a rozvíjí to. K tomuto účelu používá širokou paletu metod a na základě kontextu (např. způsobilosti klienta) volí, zda vést člověka k daným cílům s využitím tradičních metod (vzdělávání, poradenství) či stačí klienta podporovat v nalezení jeho vlastních cílů a cest k nim. Více si o tomto přístupu můžete přečíst zde.

Spolupráce s koučem se Vám může hodit při osobním rozvoji i v situacích, že chcete zapracovat na svých manažerských dovednostech. Proto i my nabízíme koučink ve dvou variantách, z nichž si můžete zvolit dle svých preferencí:

Osobní rozvojové koučování

Manažerské koučování

Váš kouč

Váš kouč
Jana