PETRA BENYAHYA

Ing. Petra Benyahya, Ph.D.

Propojuji Váš osobní pohled na svět s ověřenými poznatky o lidské psychice tak, aby Vám v práci co nejvíce pomohly. Ukazuji Vám, že komunikace je mocný nástroj ve Vašich rukou. Můžete s ní ovlivnit atmosféru ve svém týmu, vybudovat silnou vzájemnou důvěru a pomoci ostatním společně dosáhnout až neuvěřitelných výsledků. Kromě slov, času a Vaší pozornosti věnované druhým Vás to nic nestojí. Jsem přesvědčena, že do byznysu patří nejen logická rozhodnutí a racionální argumenty, ale i vhodná práce s emocemi – těmi svými, i těch druhých.

Chci Vás inspirovat k nalezení Vaší cesty. Ta moje vedla do Maroka, kde jsem poznala svého muže a marocké jídlo. Své poznatky lidem předávám i v kurzech vaření marocké kuchyně s povídáním o Maroku.

Oblasti profesního zájmu

  • manažerská komunikace
  • práce s hlasem
  • etiketa
  • obchodní vyjednávání
  • asertivita
  • řízení lidských zdrojů

Ukázky práce a přístupu

Základy hlasové hygieny pro lektory

Dozvíte se
➡️ Co a proč našim hlasivkám škodí
➡️ Co hlasivkám prospívá
➡️ Jak o hlasivky pečovat

Důvěra jako základní prvek pro sdílení znalostí

Dozvíte se
➡️ Čím vším je důvěra ve vztahu ovlivňována
➡️ Jak lze podpořit důvěru svých podřízených ve Vás