4. 4. 2020

Týmová motivační mapa – nástroj k růstu výkonnosti týmu

Motivace ovlivňuje energii člověka. Proto motivovaní lidé odvádějí vyšší výkon. Jak na tom s motivací Váš tým je a jak s ním pracovat, aby se jeho produktivita i angažovanost zvýšily, napoví týmová motivační mapa.

Týmová motivační mapa pracuje na podobných principech jako individuální motivační mapa, o které si více můžete přečíst zde. Anebo se můžete podívat na video zde.

Možné motivátory týmu

V čem je rozdíl? Výsledky vztahuje k celé skupině. Týmová motivační mapa Vám ukazuje, jak moc je Váš tým motivován, co je pro motivaci jednotlivých lidi v jeho týmu důležité a jak jsou jejich motivátory naplněné. Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky. Zároveň porozumíte možným konfliktům v rámci týmu. Osobnost lidí v týmu sice příliš měnit nelze, ale ovlivnit způsob práce s nimi a tím i jejich motivaci, je v moci každého vedoucího.

Proč si vybrat rozbor týmové motivační mapy

Týmovou motivační mapu lze zaměřit na jeden konkrétní tým, ale lze analyzovat i organizaci jako celek.

Rozbor týmové motivační mapy doporučujeme, pokud:

 • se zajímáte o to, jak podpořit výkonnost svých lidí, či
 • chcete více porozumět lidem,
 • chcete zlepšit svůj styl řízení a přizpůsobit jej lidem ve Vašem týmu, nebo
 • dochází ve Vašem týmu ke konfliktům, protože Vaši lidé mají rozdílné motivátory a tedy jsou pro ně důležité různé věci a Vy hledáte nástroj, který Vám pomůže tyto rozdíly pojmenovat, nebo
 • si chcete ověřit, že delegujete úkoly správným lidem,
 • podstatou Vaší konkurenční výhody je intenzivní práce se znalostmi zaměstnanců a inovativnost, nebo
 • cítíte potřebu změny v přístupu k zaměstnancům,

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících skutečnostech:

 • co jednotlivým členům i týmu jako celku dodává energii a ovlivňuje jejich výkon,
 • proč se nedaří v týmu prosadit zamýšlené změny,
 • co mají lidé v týmu společné a mezi kým může docházet k nedorozuměním, protože mají jiné preference.
Přínosy rozboru týmové motivační mapy

FAQ

1) Proč si nechat analýzu udělat?

Motivace se projevuje v přístupu zaměstnanců k práci a ke konkrétním pracovním úkolům. Má vliv na výsledky jejich práce, jejich produktivitu i kvalitu zpracování.

Analýzu lze využít jako krok k odhalení prostoru pro zlepšení v oblasti práce s lidmi i ke zlepšení fungování organizace a mezilidských vztahů v organizaci. Získat můžete i představu, na co si dávat pozor, nechcete-li členy svého týmu demotivovat. Udělat z introverta extroverta či jinak měnit osobnostní rysy zaměstnanců v podstatě nejde. Míru motivace však u zaměstnanců ovlivnit lze.

Nabízená analýza:

 • Zjišťuje hlavní motivátory jednotlivých členů i týmu jako celku.
 • Ukazuje, do jaké míry mají zaměstnanci tyto motivátory naplněné.
 • Analyzuje ochotu týmu akceptovat změny.
 • Ukazuje místa, na něž by se měl nadřízený zaměřit, chcete-li podpořit výkonnost zaměstnanců.
10 přínosů motivačních map

Zobrazit odpověď k otázce

2) Pro koho je rozbor týmové motivační mapy vhodný?

Analýza je vhodná především pro management organizací, který:

 • chce posílit angažovanost zaměstnanců,
 • chce identifikovat případné zdroje demotivace jednotlivých členů,
 • potřebuje inspiraci a tipy, na co se zaměřit, pro zvýšení výkonnosti lidí v organizaci.

U této analýzy nezáleží na velikosti organizaci ani na oboru působení.

Zobrazit odpověď k otázce

3) Jak rozbor týmové motivační mapy probíhá?

Základním nástrojem pro sběr dat potřebných k analýze je akreditovaný dotazník, který jednotliví členové vyplní on-line. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut. Výsledky s Vámi podrobně projde kouč akreditovaný pro výklad motivačních map.

Způsob, jakým s Vámi výsledky projde, si můžete zvolit:

 1. Individuální mapy s rozborem pro každého člena týmu – kouč se bude každému členu týmu věnovat 60 minut, a to osobně nebo přes Skype – podle Vašich preferencí. Výsledky ale nebudou probrány hromadně s celým týmem.
 2. Individuální mapy s rozborem pro každého člena týmu a týmový workshop – kouč se bude každému členu týmu věnovat 60 minut, a to osobně nebo přes Skype – podle Vašich preferencí. Navíc proběhne 2hodinový workshop, kde se rozeberou výsledky členů týmu jako celku, a budou se hledat společně cesty ke zvýšení výkonosti celého týmu.
 3. Individuální testy a rozbor v rámci týmového workshopu – každý člen obdrží report svých výsledků. Následně na 4hodinovém týmovém workshopu moderovaném koučem se rozebere, co tyto výsledky znamenají, a budou se společně hledat cesty ke zvýšení výkonosti celého týmu.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Je možné identifikovat jednotlivé respondenty?

Každý člen týmu obdrží svůj individuální report výsledků na e-mail, s asistencí akreditovaného kouče je projde a bude mu doporučeno, aby své výsledky konzultoval se svým nadřízeným, případně i se svými kolegy. Eventuálně můžeme výsledky probrat v rámci týmového workshopu. Blíže viz bod 3) V čem spočívá podstata nabízené analýzy?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kolik analýza stojí?

Cena závisí na tom, pro kterou z variant rozboru výsledků se rozhodnete a kolik zaměstnanců bude do testování zahrnuto.

Základní ceny jsou tyto:

 1. Individuální mapy s rozborem pro každého člena týmu:
  • Celková cena = počet individuálních motivačních map (zahrnuje vyhodnocení on-line testu, přípravu reportu výsledků zaslanou e-mailem a 60minutový rozbor výsledků s koučem) x 3 900 Kč
 2. Individuální mapy s rozborem pro každého člena týmu a týmový workshop:
  • Celková cena = počet individuálních motivačních map (zahrnuje vyhodnocení on-line testu, přípravu reportu výsledků zaslanou e-mailem a 60minutový rozbor výsledků s koučem) x 3 300 Kč + 10 000 Kč (2hodinový týmový workshop)
 3. Individuální testy a rozbor v rámci týmového workshopu:
  • Celková cena = počet individuálních on-line testů (vyhodnocení testu a příprava reportu zaslána e-mailem, bez individuálního rozboru s koučem) x 1 000 Kč + 18 000 Kč (4hodinový týmový workshop)

Zobrazit odpověď k otázce

6) Jak náročná je administrace dotazníku?

Před samotnou realizací je vhodné seznámit zaměstnance předem se záměrem provést tuto analýzu a důvody, proč vedení podobný průzkum organizuje.

Sběr dat probíhá formou samovyplňování, tj. vyplňování je zcela v respondentově režii.

Dotazník je distribuován elektronicky. Odkaz na dotazník obdrží každý zaměstnanec od našeho administrátora individuálně na svůj e-mail. Na tento e-mail mu přijde i report jeho výsledků.

Zobrazit odpověď k otázce

7) Máme mezi zaměstnanci cizince. Nabízíte dotazník i v angličtině?

Dotazník nabízíme v několika jazykových mutacích. Kromě češtiny a angličtiny si lze zvolit například i slovenštinu.

Zobrazit odpověď k otázce