12. 3. 2021

Co lidem dodává energii a jak s tím pracovat

Prezenční workshop


Chybí Vám energie pro práci? Pozorujete u sebe známky nespokojenosti v práci? Přemýšlíte o odchodu z firmy? Anebo zažíváte konflikty se členy svého týmu? Přijdou Vám nedostatečně zaměření na výsledky, bezohlední, tvrdohlaví, neprofesionální nebo příliš kontrolující? Či sami sobě někdy nerozumíte, jako by ve Vás soupeřili Jekyll a Hyde, a Vy nevíte, co skutečně chcete? Pojďte se inspirovat na náš workshop, jak svou motivaci podpořit.

Pochopte, proč obvykle lidé chodí do práce a co jim dává energii pro jejich výkon. Odhalte, co konkrétně dodává šťávu Vám. Naučte se vyjadřovat, co od svého šéfa a kolegů potřebujete, abyste cítili příval energie pro práci. Zvyšte svou výkonnost. Objevte, proč si s některými lidmi nerozumíte. A uvědomte si, proč někdy nerozumíte ani sami sobě.

Jak získat příval energie pro práci
📜 Obsah:
 • Jaké jsou kořeny motivace
 • Proč mají různí lidé různou motivaci k výkonu
 • Které naše potřeby mohou své naplnění najít v práci (podle Jamese Salea)
 • Co jsou Vaše top motivátory a proč záleží i na tom posledním
 • Co jednotlivé motivátory pro dodání energie potřebují
 • Jak motivovat sám sebe
🎯 Co získáte:
 • Pochopíte význam motivace pro Vaši výkonnost.
 • Uvědomíte si, jak spolu jednotlivé zdroje motivace souvisí.
 • Nasajete praktické tipy, jak si dodat energii do práce.
 • Naučíte se rozpoznávat motivátory druhých.
 • Ujasníte si, co je pro Vás důležité.
 • Získáte inspiraci, jak o svých motivátorech mluvit s druhými.

👨‍👨‍👧‍👦 Tento workshop Vám doporučujeme zejména, pokud:

 • chcete více porozumět sami sobě či jiným lidem,
 • se zajímáte o to, jak podpořit svou výkonnost,
 • hledáte slova, která by vystihla, co je pro příliv Vaší energie důležité,
 • uvědomujete si, že pro dosažení Vašich cílů budete potřebovat dostatek motivace.
Jak prezenční workshop probíhá?

Prezenční workshop je interaktivní akce, kde je míra zapojení účastníků vysoká. Využívá se skupinové práce, vzájemného sdílení zkušeností a poznatků, brainstormingových aktivit, hlasování apod. pro hlubší osvojení tématu. Lektor má v průběhu workshopu krátké vstupy (tzv. minilekce) v rozsahu několika minut, jinak koordinuje činnost účastníků a podporuje jejich zapojení do aktivit. Častá je v tomto případě spolupráce více lektorů/moderátorů. Tato akce proběhne prezenčně ve Zlíně.

📏 Délka workshopu: 4 hodiny

🎙️ Moderátoři workshopu: Jana Matošková a Zuzana Crhová

💰 Cena workshopu: 2 000 Kč. Nejsme plátci DPH.


Termín aktuálně není vypsán, pokud máte o kurz zájem, napište nám na info@sdileniznalosti.cz


FAQ

1) Proč se o svou motivaci vůbec zajímat?

Motivace se projevuje v našem přístupu k práci a ke konkrétním pracovním úkolům. Je to v podstatě vyburcovaná energie člověka, která je spojena se zaměřením chování na určitý cíl. Motivace tedy dává odpověď na otázku, proč člověk dělá právě to, co dělá. Má vliv i na to, s jakým úsilím danou činnost člověk dělá a jak vytrvalý u této činnosti je.

Uspokojení či neuspokojení faktorů, které nám motivaci dodávají, má tedy vliv na výsledky naší práce, naši výkonnost i na kvalitu naší práce. Ovlivňuje i naši spokojenost.

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je workshop určen? Je otevřený či firemní?

Workshop je vhodný především pro vedoucí pracovníky a personalisty. Nezáleží přitom na oboru působení organizace či velikosti firmy, motivovaní zaměstnanci jsou zapotřebí v každém typu organizace.

Nabízíme workshop buď jako otevřený, nebo jako firemní. V prvním případě je výhodou, že se můžete potkat s lidmi z jiných organizací a inspirovat se ještě jejich náhledem a zkušenostmi. Ve druhém případě zase může být výhodou to, že můžeme společně hledat, co udělat pro intenzivnější sdílení informací a znalostí právě u Vás, a je tak větší šance, že se podaří dosáhnout žádoucí změny.

Zobrazit odpověď k otázce

3) Pro kolik účastníků je workshop určen?

Ideální počet účastníků tohoto workshopu je 6–12. Termín otevřeného workshopu začínáme obvykle řešit v okamžiku, kdy máme poptávku od alespoň 6 individuálních zájemců.

V případě workshopu určeného pro konkrétní organizaci záleží na domluvě a Vašich představách a očekáváních.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kolik workshop stojí?

Cenu v případě otevřeného workshopu uvádíme na stránce informující o této akci. Tato částka je konečná, nejsme plátci DPH.

U firemního workshopu je cena stanovena po dohodě. Do ceny se promítá počet účastníků, místo realizace workshopu a konkrétní požadavky poptávající organizace.

Zobrazit odpověď k otázce


5) Kde workshop probíhá?

Otevřený workshop probíhá buď v sídle naší společnosti (nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín), anebo v jiných vhodných výukových prostorách (nejčastěji ve Zlíně). Konkrétní místo bude upřesněno v okamžiku vyhlášení termínu konání workshopu.

Firemní workshop můžeme uspořádat i v prostorách Vaší organizace nebo na jiném dohodnutém místě.

Nabízíme i variantu on-line formy workshopu, a to přes platformy Zoom a MS Teams.

Zobrazit odpověď k otázce

6) Kdy workshop bude?

Konkrétní termín otevřeného workshopu začínáme obvykle řešit až v okamžiku, kdy máme poptávku od alespoň 6 individuálních zájemců. Proto, pokud máte zájem o účast, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) počet předpokládaných účastníků, 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně se Vám ozveme.

Firemní workshop domlouváme na zakázku a mimo jiné si upřesňujeme i den a čas realizace. Máte-li o něj zájem, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) informace o předpokládaném počtu účastníků a Vaše představy o workshopu (například možný termín a místo konání), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně se Vám ozveme.

Zobrazit odpověď k otázce

7) Jak se přihlásit?

Pokud ještě nebyl určen termín pro otevřený workshop, pošlete nám e-mailem Vaši nezávaznou poptávku na: info@sdileniznalosti.cz. Až se nám naskládá dostatečný počet zájemců, termín a místo konání upřesníme, a pošleme Vám přihlášku.

Pokud už byl určen termín pro otevřený workshop, naleznete na našem webu informaci o jeho datu konání a také formulář pro přihlášení. Přihlášky na vypsaný otevřený workshop přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba předchozí domluva s námi.

Pokud chcete domluvit firemní workshop, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) informace o předpokládaném počtu účastníků a Vaše představy o workshopu (například možný termín a místo konání), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně Vás kontaktuje náš zástupce a vzájemně si podmínky upřesníme.

Zobrazit odpověď k otázce

8) Jaké jsou storno podmínky?

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. 

Storno přihlášky můžete podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením workshopu. Tedy např. pokud workshop začíná ve středu, musíte jej stornovat nejpozději během středy předešlého týdne. V těchto případech, bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením workshopu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením workshopu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, můžete však za sebe poslat náhradníka. Musíte však nás o tom písemně informovat na e-mail: info@sdileniznalosti.cz.

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci (a předem ji písemně nestornoval, ani neposlal za sebe náhradníka), uhrazené kurzovné se mu v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Zobrazit odpověď k otázce

9) Jak probíhá fakturace a úhrada?

Uhradit kurz aktuálně můžete jen bankovním převodem.

Kurzovné u otevřených workshopů musíte uhradit nejpozději 4. pracovní den před konáním akce. Tedy např. pokud workshop začíná ve středu, musíte jej uhradit nejpozději během čtvrtku předešlého týdne. Bez řádné úhrady kurzovného Vás na akci nepustíme. Termín úhrady firemních workshopů se řeší při domlouvání úhrady.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, kterou Vám pošleme e-mailem. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu. Jinak nedokážeme vaši platbu identifikovat. Doklad o úhradě (fakturu) klientům zasíláme standardně e-mailem, případně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce. Eventuálně Vám ji můžeme předat na samotné akci.

Zobrazit odpověď k otázce