Prezenční kurzy ve Zlíně a okolí

učebna pro výuku

Zaměřujeme se především tato témata:

 • Sdílení znalostí v organizaci
 • Motivace a motivování zaměstnanců
 • Manažerské dovednosti (řízení času, řízení změny, hodnocení pracovního výkonu, poskytování zpětné vazby, situační řízení, koučování v práci vedoucího…)
 • Osobní produktivita (sebepoznání, zavádění zvyků a zbavování se zlozvyků, boj s prokrastinací, zvyšování motivace)
 • Komunikační a prezentační dovednosti (včetně komunikace s médii, obchodního vyjednávání, asertivního jednání, sdělování nepříjemných zpráv)
 • Řízení lidských zdrojů (základní personální procesy a jejich nastavení, například příjem zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců)
 • Etiketa pro manažery (chování, schůzky, oblékání, stolování)
 • Společenská odpovědnost firmy
 • Firemní dobrovolnictví
 • Myšlenkové mapy – jejich tvorba a využití
 • Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou

Příklady nabízených prezenčních kurzů

Kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci

Workshop se zaměřuje na hledání cest a osvědčené praktiky k zvýšení ochoty zaměstnanců sdílet své znalosti s kolegy.

Kurz Jak vybrat zaměstnance s pro-sdílecím přístupem

Workshop vysvětluje, jak přilákat a vybrat zaměstnance, kteří sdílení znalostí vnímají jako přirozenou část své práce.

Kurz Řízení výkonu znalostních pracovníků

Workshop se zaměřuje na specifika motivace tzv. znalostních pracovníků a podporu jejich výkonu prostřednictvím vhodného stylu řízení.

Kurz Devět zdrojů motivace pro sdílení znalostí

Workshop ukazuje, jak pomocí cílené práce s motivací zaměstnanců podpořit sdílení informací a znalostí v organizaci.

Kurz Porady jako nástroj sdílení znalostí

Workshop se zabývá přípravou a vedením porad, jejichž cílem je efektivní sdílení informací a znalostí.

Kurz Time management v kostce

Kurz představuje základní zásady a techniky, jak dostat svůj čas pod kontrolu a hospodařit s ním efektivně.

Kurz Principy systemického koučování v manažerské praxi

Kurz ukazuje, jak rozvinout své komunikační dovednosti a u podřízených podnítit samostatnost a tvůrčí přístup k řešení.

Kurz Co lidem dodává energii a jak s tím pracovat

Workshop vede k hlubšímu porozumění sobě, kolegům, přátelům a známým prostřednictvím rozpoznání klíčových zdrojů energie pro práci a vztahů mezi těmito motivátory.

Kurz Co zaměstnance motivtuje a jak s tím pracovat

Workshop se zaměřuje na způsoby zvýšení výkonnosti, angažovanosti a snížení rizika odchodu zaměstnanců prostřednictvím cílené práce s jejich motivátory.

Kurz Co (ne)čekat od koučování

Koučink se stává součástí mnoha rozvojových programů. Víte ale, co od něj čekat? Kurz interaktivní formou provází uvědoměním si rozdílů mezi koučováním a jinými formami poradenství a rozvoje.

Kurz Vedu k cíli nebo podporuji? A proč na tom záleží?

Začněte účinně pomáhat druhým v růstu. Při práci s lidmi lze jít cestou směřování nebo podpory. Obojí má své důsledky, svá pozitiva i negativa. Kurz interaktivní formou ukazuje, v čem se liší, a k čemu tyto přístupy vedou.

Kurz Jak zvítězit nad svou prokrastinací

Tendence odkládat úkoly nám v určitou chvíli může začít komplikovat život. Kurz vysvětluje, jak tuto tendenci zkrotit a začít důležité úkoly plnit včas.

Pojďte se naučit, jak s lidmi mluvit o jejich výkonu, aby je to motivovalo. Naučte využít potenciál motivačně-hodnotících rozhovorů na maximum. Zjistěte, jakých chyb se vyvarovat. Projděte praktickým tréningem a upevněte své dovednosti.

Pomocí zpětné vazby pomáhají vedoucí svým pracovníkům dosáhnout lepších výsledků a využít jejich potenciál. Tento nástroj, který mají vedoucí ve svých rukou, je přitom nestojí žádné peníze, jen čas a pozornost věnovanou lidem. Využijte potenciál zpětné vazby naplno a naučte se ji poskytovat motivujícím způsobem.

Úspěch každého z nás závisí mimo jiné i na jeho prezentačních dovednostech. Přijďte se inspirovat, jak dělat nezapomenutelné prezentace. Překonejte trému a rozviňte své prezentační dovednosti na našem kurzu.

Budování a udržování vztahů se zainteresovanými skupinami je klíčové pro úspěšné fungování organizace, zvyšování její reputace i získávání konkurenční výhody. Naučte se rozpoznat potřeby, očekávání a zájmy různých zainteresovaných stran a hodnotit jejich vliv na organizaci.

Kurz se zaměřuje na péči o příbuzného s Alzheimerovou chorobou. Poskytuje informace o příznacích a fázích vývoje nemoci, stejně jako o možné sociální pomoci. Učí vhodné komunikaci s osobou s demencí i možné aktivizační činnost. Přijďte sdílet své zkušenosti a obavy.

Aktuálně vypsané otevřené kurzy (prezenční i on-line)

Červen 2024

PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

Události

Prezenční kurzy a školení pořádáme především ve Zlíně a jeho okolí. Po domluvě můžeme připravit vzdělávací akci i v jiné lokalitě.

Pokud máte zájem o firemní uzavřený prezenční kurz a z naší standardní nabídky jste si nevybrali, napište nám. Rádi Vám připravíme nabídku podle Vašich potřeb. Stejně tak pokud máte zájem o otevřený vzdělávací kurz, u kterého není zrovna stanovený termín, napište nám na info@sdileniznalosti.cz.