Analýza fluktuace zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují

➡️ Máte vysokou míru odchodů zaměstnanců, kterou navíc iniciují sami zaměstnanci.
➡️ Potýkáte se se ztrátami cenných znalostí (know-how), např. v důsledku odchodu seniorních zaměstnanců.
➡️ Hledáte cesty, jak si zaměstnance ve firmě udržet.

Pak zvolte analýzu fluktuace zaměstnanců.

Pokud lidé v hojné míře opouští dobrovolně Vaši organizaci a odcházejí raději pracovat jinam, může to destabilizovat Vaši organizaci, vést k růstu nákladů a k poškození Vaší image jako zaměstnavatele. Nabízená analýza fluktuace zaměstnanců se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců od Vás přispívá.

🛎️ Tuto analýzu doporučujeme v případech, že:

  • podstatou Vaší konkurenční výhody je intenzivní práce se znalostmi zaměstnanců a inovativnost,
  • cítíte potřebu změny v přístupu k zaměstnancům, chcete podpořit jejich angažovanost, nebo
  • Vám záleží na tom, jak Vás vnímají stávající zaměstnanci – pečujete o organizační kulturu,

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících skutečnostech:

  • důvodech, proč zaměstnanci z Vaší organizace odchází,
  • faktorech, které míru fluktuace ve Vaší organizaci ovlivňují,
  • co změnit a co zachovat a rozvíjet v oblasti řízení lidských zdrojů, abyste podpořili stabilizaci lidí v organizaci.

FAQ

1) Proč si nechat analýzu fluktuace zaměstnanců udělat?

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je analýza fluktuace určena?

Zobrazit odpověď k otázce

3) V čem spočívá podstata nabízené analýzy?

Zobrazit odpověď k otázce

4) Je možné identifikovat jednotlivé respondenty?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kolik analýza fluktuace stojí?

Zobrazit odpověď k otázce

6) Jak náročná je tato analýza pro samotnou organizaci?

Zobrazit odpověď k otázce

7) Máme mezi zaměstnanci cizince. Nabízíte šetření i v angličtině?

Zobrazit odpověď k otázce