Analýzy a konzultace

➡️ Hledáte způsoby, jak firmu posunout o kus dál.

➡️ Chcete podpořit inovativnost a kreativitu ve Vaší organizaci.

➡️ Usiluje o zvýšení angažovanosti či produktivity zaměstnanců.

➡️ Chcete ověřit funkčnost aktuálního nastavení interních procesů.

Nabízíme odborné analýzy týkající se interních procesů, managementu, práce s lidmi v organizacích, řízení lidských zdrojů, sdílení znalostí, společenské odpovědnosti, interní logistiky a kaizen.

Analýza se zaměřuje se na tři základní aspekty sdílení znalostí, a sice na vnímání toku informací v organizaci, na dokumentování znalostí a na sdílení znalostí s cílem pomoci druhému. Analýza také zjišťuje, do jaké míry se v organizaci vyskytují překážky, které obvykle sdílení znalostí brání.

Analýza se zaměřuje charakteristiky organizační kultury, charakteristiky zaměstnanců (motivaci, oddanost organizaci, angažovanost spokojenost) a na nastavení řízení lidských zdrojů v organizaci (včetně stylu vedení). To vše má totiž vliv na úroveň sdílení znalostí v organizaci.

Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky.

Analýza se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců přispívá a přináší tipy, co s tím lze dělat.

Napište nám, o jakou analýzu byste měli zájem. Ozveme se Vám s nabídkou, nebo si s Vámi domluvíme k tomu schůzku, bude-li třeba ještě něco upřesnit.

Máte v hlavě řadu nápadů a plánů a chcete je s někým konzultovat a utřídit si své myšlenky? Kontaktujte nás. Nabízíme konzultace například v těchto oblastech:

➡️ tvorba a aktualizace směrnic a procesů týkajících se práce s lidmi a řízení lidských zdrojů (např. směrnice řízení lidských zdrojů, metodika hodnocení pracovního výkonu, vzdělávání zaměstnanců, adaptace zaměstnanců a s ní spojené adaptační plány, práce s talenty),

➡️ podpora komunikace v organizaci,

➡️ zavádění interního managementu ve výrobě (např. systém porad, včetně nastavení shop floor managementu),

➡️ zavádění systému postupného zlepšování (kaizen, zlepšovací návrhy),

➡️ technologická kázeň (5S, layout pracovišť),

➡️ směrnice a interní dokumenty týkajících se společenské odpovědnosti, příp. pomoc při získávání s tím spojených certifikací,

➡️ pomoc s tvorbou etického kodexu pro zaměstnance,

➡️ komunikace s médii.

Napište nám, jaké téma máte zájem s námi konzultovat. Ozveme se Vám s nabídkou, nebo si s Vámi domluvíme k tomu schůzku, bude-li třeba ještě něco upřesnit.