Analýza faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci

➡️ Máte pocit, že komunikace u Vás v organizaci nefunguje tak, jak by ideálně měla.
➡️ Potřebujete zlepšit řešení problémů, např. máte pocit, že stále dokola „vynalézáte kolo“ a ztrácíte tak čas.
➡️ Potýkáte se se ztrátami cenných znalostí (know-how), např. v důsledku odchodu seniorních zaměstnanců.

Pak zvolte analýzu faktorů, které sdílení znalostí v organizaci ovlivňují.

Tato analýza doplňuje Analýzu intenzity sdílení znalostí v organizaci. Analýza faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci, se zaměřuje detailněji na vybrané aspekty, které mohou mít na samotnou intenzitu sdílení znalostí vliv. Aktuálně nabízíme k analýze například tyto:

 • charakteristiky organizační kultury, včetně bližšího zaměření na vnímanou podporu ze strany organizace zaměstnanci a analýzu míry důvěry v organizaci,
 • charakteristiky zaměstnanců, včetně bližšího zaměření na jejich motivaci ke sdílení znalostí, míru commitmentu (závazku vůči organizaci), angažovanosti a spokojenosti,
 • nastavení řízení lidských zdrojů v organizaci zahrnující jak styl řízení vedoucích pracovníků, tak nastavení vybraných personálních procesů.

Pokud zatím hledáte jen prvotní inspiraci, přečtěte si náš příspěvek o vlivu organizační kultury, přístupu vedoucího, anebo o motivaci zaměstnanců na sdílení znalostí v organizaci. V blogu se dočtete i o žádoucích charakteristikách zaměstnanců, které podporují sdílení znalostí, a to zde.

🛎️ Analýzu faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci, doporučujeme v případech, že:

 • podstatou Vaší konkurenční výhody je intenzivní práce se znalostmi zaměstnanců a inovativnost,
 • cítíte potřebu změny v přístupu k zaměstnancům, chcete podpořit jejich angažovanost, či
 • Vám záleží na tom, jak Vás vnímají stávající zaměstnanci – pečujete o organizační kulturu,

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících skutečnostech:

 • míře sdílení informací a znalostí v organizaci, a to mezi zaměstnanci či jednotlivými odděleními,
 • důvodech, proč zaměstnanci sdílí (nebo nesdílí) ve Vaší organizaci své znalosti a informace s ostatními,
 • faktorech, které práci se znalostmi a informacemi ve Vaší organizaci ovlivňují,
 • co změnit a co zachovat a rozvíjet v oblasti řízení lidských zdrojů, abyste podpořili sdílení znalostí v organizaci,
 • jak zaměstnanci vnímají organizační kulturu a kompetentnost svých nadřízených.

FAQ

1) Proč si nechat analýzu faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci, udělat?

Zobrazit odpověď k otázce

2) Pro koho a kdy je tato analýza vhodná?

Zobrazit odpověď k otázce

3) V čem spočívá podstata nabízené analýzy?

Zobrazit odpověď k otázce

4) Jaké moduly si v rámci této analýzy můžeme vybrat?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Je možné identifikovat jednotlivé respondenty?

Zobrazit odpověď k otázce

6) Kolik analýza stojí?

Zobrazit odpověď k otázce

7) Jak náročná je administrace dotazníku?

Zobrazit odpověď k otázce

8) Máme mezi zaměstnanci cizince. Nabízíte šetření i v angličtině?

Zobrazit odpověď k otázce

Napište nám, připravíme Vám nabídku na míru.