Minikurz Motivátory zaměstnanců

Efektivní manažer rozumí motivátorům svých zaměstnanců. Díky tomu totiž může v organizaci vytvořit prostředí, které podporuje motivaci a angažovanost. To následně přispívá k vyššímu výkonu, produktivitě, ziskovosti i inovativnosti organizace.

James Sale, autor motivačních map, definoval devět základních motivátorů, jejichž uspokojení lidé v práci potřebují. Žádný z motivátorů není lepší nebo horší, jsou rovnocenné. Zaměstnanci se ale mohou lišit v tom, kolik energie jim naplnění daného motivátorů přináší.

Obvykle jsou pro zaměstnance klíčové tři či čtyři motivátory. Naplnění ostatních sice může být příjemné, ale energii k další práci nepřináší. Nenaplnění hlavních motivátorů se výrazně promítá do angažovanosti, produktivity a zvyšuje riziko odchodu zaměstnance z organizace.

Naučte se poznat a oslovit motivátory svých zaměstnanců s naším minikurzem. Objevte, co lidi motivuje a dodává jim energii pro práci.

Více se o minikurzu dozvíte zde.

Pokud chcete zjistit motivátory vašich zaměstnanců, vytvořit motivační mapu vašeho týmu pro jeho efektivnější vedení nebo zajistit školení v této oblasti, rádi vám pomůžeme.

Knowledge Sharing, s.r.o.
https://sdileniznalosti.cz/
info@sdileniznalosti.cz