řízení lidských zdrojů

Proč na fluktuaci zaměstnanců záleží?

Jedním ze základních ukazatelů, které vypovídají o práci s lidmi v organizaci, je míra fluktuace zaměstnanců. O co přesně jde? A jaká míra fluktuace je žádoucí? Když mluvíme o fluktuaci, máme obvykle na mysli počet pracovníků, kteří opustí organizaci v určitém časovém období, obvykle v průběhu jednoho roku. Důvody jejich odchodu přitom mohou být různé – organizace je mohla

Proč na fluktuaci zaměstnanců záleží? Read More »