Webináře

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Webinare.png.
(když chcete spíše poslouchat praktické tipy od nás)
Behaviorální principy v praxi

Webinář se věnuje tomu, jak moderní poznatky z behaviorální ekonomie využít ve firemní praxi, především v interní komunikaci a k podpoře spolupráce.

Webinář představuje prostředí coworkingových pracovišť. Ukazuje jejich možné výhody ve srovnání s prací v kancelářích či z domova. Vysvětluje, proč podporují sdílení znalostí.

Webinář názorně ukazuje přínosy společenské odpovědnosti firmy. Přináší praktické ukázky a tipy, jak lze k této oblasti přistoupit.

Webinář názorně ukazuje, jakými směry se firemní dobrovolnictví může ubírat. Přináší inspiraci, jak myšlenku dobrovolnictví ve firmě komunikovat.

Webinář seznamuje s motivátory, které nám dodávají energii pro práci. Přináší praktické tipy, co lze pro zvýšení energie a naplnění motivátorů dělat.

Webinář seznamuje se základními zásadami práce s časem. Zaměřuje se na stanovení cílů, plánování aktivit a určování priorit u úkolů.

Webinář přináší sérii rad a doporučení pro ještě lepší práci s časem. Zaměřuje se hlavně na zvládání vyrušování a časově efektivní komunikaci.

Webinář přináší praktické tipy především pro vedoucí pracovníky a poskytování zpětné vazby podřízeným. Učí, jak zpětnou vazbu poskytovat, aby ji přijali a zlepšili výsledky své práce.

Webinář rozvíjí skutečné dovednosti lídra – dokázat zadání úkolu i kontrolu přizpůsobit zkušenostem pracovníků a typu zadávaného úkolu.

Webinář vysvětluje, na čem ochota zaměstnanců sdílet to, co mají v hlavě závisí. Přináší tipy, jak sdílení informací a znalostí v organizaci zvyšovat.

Webinář přináší tipy, jak přistoupit k přípravě a vedení porady, aby účastníci odcházeli s pocitem, že to byl dobře strávený čas a dosáhlo se stanovených cílů.