Akce pro řešení konkrétních firemních témat

Práce s lidmi, ať již z pozice manažera či personalisty, může být občas obtížná a poskytuje různé výzvy. Pokud:

➡️ Řešíte u Vás aktuálně téma, které se týká práce s lidmi.

➡️ Potřebujete najít podněty, inspiraci k řešení či získat odstup od problému.

➡️ Chcete využít síly skupinového přemýšlení a podpory moderátora.

Pak si objednejte některou z našich akcí pro řešení témat.

Cílem těchto akcí je přispět k posunu zvoleného tématu směrem k řešení, tj. přinést návrhy, podněty, inspiraci. Využívají principů skupinového řešení, s jehož výhodami se můžete seznámit zde.

Standardně nabízíme tyto typy akcí:

  • Human Resources Brainstorming – tato akce podněcuje především tvůrčí přístup a kreativitu. Menší skupina za asistence moderátora společně hledá nápady na řešení a následně z nich vybírá vhodné opatření.
  • Human Resources Balint Group – jde v podstatě o jednu z variant asistenčních schůzek, umožňuje odpoutat se od vlastních stereotypních myšlenek a získat inspiraci. Jde o skupinové sdílení náhledů na řešení zvoleného tématu. Práce ve středně velké skupině má pevně danou strukturu.  Je vedena tak, aby se co nejvíce snížila emoční zátěž spojená s řešeným tématem.
  • Human Resources World Café – podstatou této akce je, že větší skupina účastníků sdílí zkušenosti a názory a hledá odpovědi na otázky související s tématem za asistence moderátorů.

Lze domluvit i některé další akce pro řešení témat. Např. after action review, asistenční schůzku, schůzku cíleně zaměřenou na předání znalosti.

🛎️Tyto akce Vám doporučujeme zejména pokud:

  • Vás zajímá, jaký výstup lze dosáhnout díky kolektivnímu řešení,
  • chcete získat inspiraci na řešení,
  • máte pocit, že nevíte, odkud začít,
  • jste manažerem či personalistou v organizaci, která ze své podstaty potřebuje intenzivně pracovat se znalostmi zaměstnanců,
  • jste manažerem či personalistou v organizaci, která potřebuje u svých produktů a služeb cílit na kreativitu a inovace,
  • jste vedoucím pracovníkem, který cítí potřebu změny v přístupu k zaměstnancům, a
  • máte pocit, že větší míra sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci by Vaší organizaci prospěla, a hledáte inspiraci, jak prakticky sdílení znalostí mezi zaměstnanci povzbudit.

📏 Délka akce: dle typu zvolené akce, obvykle 1–4 hodiny

🎙️ Garant akce: doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Máte-li zájem, řešit nějaké téma, napište nám na: info@sdileniznalosti.cz nebo níže uvedený kontaktní formulář. Konkrétní typ akce si můžete zvolit sami. Pokud si nejste jisti, který typ akce zvolit, napište nám jen téma, které chcete řešit a Vámi požadovaný výstup. My pak navrhneme ten typ akce, který nám přijde pro Vás nejvhodnější.

FAQ

1) V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je taková akce pro řešení témat určena? Je otevřená či firemní?

Zobrazit odpověď k otázce

3) Pro kolik účastníků je taková akce určena?

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kolik taková akce pro řešení témat stojí?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kde akce pro řešení témat probíhá?

Zobrazit odpověď k otázce

6) Kdy akce pro řešení témat bude?

Zobrazit odpověď k otázce

7) Jak se na akci pro řešení témat přihlásit?

Zobrazit odpověď k otázce

8) Jaké jsou storno podmínky?

Zobrazit odpověď k otázce

9) Jak probíhá fakturace a úhrada?

Zobrazit odpověď k otázce