V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

S většími či menšími problémy se člověk potýká docela běžně. Často bývá užitečné do hledání řešení zapojit další osoby, ať už podřízené, kolegy nebo členy rodiny. Proč? V čem jsou skupinové metody řešení problému přínosné?

Více hlav totiž znamená více zkušeností, náhledů a přístupů. Výměna myšlenek mezi členy skupiny podněcuje kreativitu a často přináší i nové úhly pohledu, které by samotného jedince nenapadly. Výsledkem skupinového řešení bývá větší počet alternativ řešení, uvědomění si širších souvislostí a hlubší pochopení podstaty. Pokud řeším problém ve skupině, jsem nenásilně vedena i k tomu, abych zkoumala a prověřovala své domněnky a předpoklady. Skupina také bývá více realistická v hodnocení rizik a jejich dopadů. To vše snižuje riziko chybné volby. Užitečný může být občas i skupinový tlak – může vést člověka k uvědomění si nezbytnosti nějaké změny a podpořit jeho motivaci pro tuto změnu.

Skupinové řešení problémů také podporuje spolupráci mezi lidmi, umožňuje jim totiž se lépe vzájemně poznat, zlepšit komunikaci a prohloubit vzájemné porozumění. Pokud do hledání řešení zapojíme ty, kterých se rozhodnutí bude týkat či se budou na jeho realizaci podílet, budou se cítit součástí procesu řešení. Tím podpoříme i jejich motivaci a zainteresovanost pro výsledné řešení. A nezáleží na tom, jestli těmi zapojenými byli naše děti či podřízení.

Použití některé skupinové metody řešení problému a ideálně i moderace vnáší do skupinové diskuse strukturu a řád. Snižuje riziko, že lidé sice budou dlouho diskutovat, ale bude chybět posun k řešení, zacílení a akční plán. Má-li diskuse moderátora, k jeho úkolům patří podporovat diskusi, hlídat, aby se skupina držela tématu, kontrolovat čas, který byl na diskusi vymezen, soustředit energii skupiny na projednávané téma a zajišťovat posun tématu směrem k řešení.

Kdy skupinové metody řešení použít

Kdy se skupinové řešení problému hodí?

Jsou to především situace, kdy přijaté řešení bude mít dopad na více osob a je tedy žádoucí jejich shoda před realizací. Jsou to i případy, kdy je zapotřebí mít informace z různých zdrojů a oblastí, třeba pro to, že problém je složitý, obtížně uchopitelný, nelze jej jednoznačně definovat, nebo má více možných řešení. Užitečné to může být i v situacích, kdy si uvědomím, že mne problém příliš pohltil a potřebuji získat určitý odstup. Anebo když mám pocit, že můj náhled je pravděpodobně příliš zúžený a potřebuji si ujasnit širší souvislosti.


Řešíte téma, které se týká práce s lidmi, a uvítali byste systematičtější přístup, podporu moderátora a sílu skupinového myšlení? Mrkněte, jaké typy akcí Vám můžeme nabídnout, a to zde.