Mentoring a konzultace ve výzkumu

➡️ Chcete sbírat data a uvítáte si s někým promluvit o Vaší představě, jak na to.
➡️ Plánujete realizovat rozhovory a chcete Vaši strukturu rozhovoru s někým předem probrat.
➡️ Při přípravě šetření nebo jeho realizaci jste uvázli a hledáte, jak dál.

Pak využijte našich služeb.

Máme zkušenosti

 • S přípravou výzkumu.
 • S přípravou dotazníkového šetření v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, zjišťování názorů zaměstnanců.
 • S přípravou polostrukturovaných rozhovorů pro kvalitativní tematickou analýzu.
 • S vyhledáváním odborných publikací v oblasti managementu.
 • S analýzou a vyhodnocováním kvalitativních i kvantitativních dat v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů.
 • S přípravou publikací.

🎯 Co získáte

 • Odborné vedení: Poradíme Vám při plánování, provádění a vyhodnocování výzkumných projektů. Můžete využít našich znalostí a zkušeností s kvalitativním i kvantitativním výzkumem v oblastech managementu a řízení lidských zdrojů.
 • Optimalizace výzkumného procesu: Získáte možnost promluvit si s konzultantem o svých představách a cílech výzkumu a společně prozkoumat nejlepší přístup k sběru dat. Konzultace Vám může pomoci připravit kvalitní, logickou a srozumitelnou strukturu rozhovorů nebo dotazníků.
 • Pomoc při řešení problémů a uvíznutí: Pokud narazíte na problémy nebo uváznete při přípravě nebo realizaci výzkumu, můžete probrat nápady, strategie a řešení, jak postupovat dál.
 • Tipy pro vyhledávání odborných publikací: Pomůžeme Vám najít relevantní zdroje a informace pro podporu Vašich výzkumných projektů.
 • Pomoc při přípravě výstupů z výzkumu: Ať již budete chystat prezentaci, vědecký článek, nebo zprávu pro vedení, můžeme Vám poskytnout cenné rady a podporu.

Garant konzultací

Váš kouč
Jana

Jana Matošková

 • Odbornost a zkušenosti: Jana disponuje bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti výzkumu. Může Vám pomoci s pomoci s navrhováním vhodných metod, výběrem vzorku, vytvářením dotazníků či strukturou rozhovorů. Její porozumění výzkumným metodologiím a technikám umožňuje poskytovat kvalitní a efektivní vedení výzkumných projektů.
 • Analytické dovednosti: Jana je schopna efektivně zpracovávat a vyhodnocovat jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkumná data. Její schopnost interpretovat výsledky a odhalit klíčové poznatky z výzkumu Vám pomůže získat hlubší porozumění dané problematice.
 • Koučovací i mentorský přístup: Jana má bohaté zkušenosti s koučováním i mentorováním. Díky tomu je schopna nabídnout individuální podporu přizpůsobenou Vašim potřebám.
 • Publikační zkušenosti: Jana má zkušenosti s přípravou a publikováním výzkumných prací. Poskytne Vám podporu při psaní a formátování vědeckých článků, výzkumných zpráv i při přípravě prezentací výsledků výzkumu.
 • Spokojenost klientů: Jana vedla řadu úspěšně obhájených bakalářských, diplomových i disertačních prací. Podílela se na přípravě výzkumných zpráv, reportů i vědeckých článků. Pozitivní ohlasy a citace jejích prací jsou důkazem kvality a efektivity její práce.

Pokud se chcete na něco ohledně výzkumu zeptat, nebo si domluvit konzultaci, vyplňte níže uvedený formulář nebo nám napište na e-mail info@sdileniznalosti.cz