Podcast o sdílení znalostí

➡️ Zajímá Vás, jak podpořit sdílení znalostí v organizaci.
➡️ Chcete vědět, čím vším je sdílení znalostí v organizaci ovlivňováno.
➡️ Hledáte tipy, jak zvýšit inovativnost organizace.

Pak si poslechněte náš podcast o sdílení znalostí v organizacích.

Dozvíte se:

 • Proč je sdílení znalostí pro organizaci prospěšné?
 • Jaká je úloha personálního útvaru a top managementu při podpoře sdílení znalostí?
 • Jak se sdílením znalostí souvisí důvěra?

Dozvíte se:

 • Co rozumět pod slovem „důvěra“?
 • Čím je existence či neexistence důvěry ve vztahu ovlivňována?
 • Jak budovat důvěryhodný vztah mezi manažerem a jeho podřízenými?

Dozvíte se:

 • Jak se mění v posledních letech popularita tématu sdílení znalostí ve firmách?
 • Co patří k hlavním přínosům sdílení znalostí?
 • Jak přínosy sdílení znalostí měřit?
 • Proč někteří zaměstnanci nesdílí své znalosti a co s tím?
 • V čem byla pandemie COVID-19 přínosná směrem ke sdílení znalostí ve firmách?

Dozvíte se:

 • Co si představit pod termínem „coworking“?
 • Pro koho je práce v coworkingu vhodná?
 • Poroste obliba coworkingových pracovišť?
 • Jaké jsou přínosy práce v coworkingu?
 • Jaká negativa bývají s prací v coworkingu spojována?
 • Čím coworkingy podporují sdílení znalostí?

Dozvíte se:

 • V čem jsou odlišnosti ve sdílení znalostí ve školství a v sociálních službách?
 • Proč je sdílení znalostí v organizaci užitečné?
 • Jak souvisí slaďování práce a soukromí s výkonem pracovníka a sdílením znalostí?
 • Čím lze sdílení znalostí v organizaci podpořit?

Dozvíte se:

 • Co je to empatie?
 • Jak být v rozhovoru empatický?
 • Proč být empatický?
 • Proč a jak empatická komunikace manažera podporuje sdílení znalostí v organizaci?