Firemní motivační mapa – nástroj k podpoře angažovanosti

➡️ Potřebujete zvýšit angažovanost zaměstnanců.
➡️ Chcete snížit dobrovolnou fluktuaci zaměstnanců.
➡️ Hledáte, na čem budovat image kvalitního zaměstnavatele.

Pak zvolte rozbor firemní motivační mapy.

Motivace ovlivňuje energii člověka. Proto motivovaní lidé odvádějí vyšší výkon. Jak na tom s motivací Váš tým je a jak s ním pracovat, aby se jeho produktivita i angažovanost zvýšily, napoví právě firemní motivační mapa.

Firemní motivační mapa pracuje na podobných principech jako individuální motivační mapa, o které si více můžete přečíst zde. Anebo se můžete podívat na video zde.

Možné motivátory týmu

V čem je rozdíl? Výsledky vztahuje k celé firmě. Firemní motivační mapa Vám ukazuje:

➡️ celkovou míru motivace zaměstnanců ve firmě,

➡️ co je pro motivaci zaměstnanců jako celku důležité a

➡️ kde se mohou objevovat možné motivační konflikty.

Zjištění, které motivátory ve firmě převažují, je vítanou pomůckou pro top management firmy. Díky firemní motivační mapě získá cenný podklad pro práci se zaměstnanci, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky. Zároveň lépe porozumí možným konfliktům v rámci firmy.

➡️ Firemní motivační mapa může poskytnout potřebný odstup, nadhled a přinést inspiraci pro práci s lidmi.

➡️ Podpoří komunikaci ve firmě i dosahování žádoucích cílů.

➡️ Pokud management zná klíčové motivátory organizace, má v rukou vodítko, jak podpořit výkonnost firmy. Naplnění hlavních motivátorů totiž přináší lidem energii pro práci a zvyšuje jejich ochotu se pro firmu dále angažovat. Obojí pak vede k růstu produktivity práce.

O přínosech firemní motivační mapy si můžete více přečíst zde.

🛎️ Rozbor firemní motivační mapy doporučujeme, pokud:

  • chcete více porozumět lidem,
  • chcete lépe přizpůsobit svůj styl řízení lidem ve Vašem týmu, nebo
  • hledáte nástroj, který Vám pomůže rozdíly mezi motivátory jednotlivých lidí pojmenovat,
  • si chcete ověřit, že delegujete úkoly správným lidem,
  • podstatou Vaší konkurenční výhody je intenzivní práce se znalostmi zaměstnanců a inovativnost, nebo
  • cítíte potřebu změny v přístupu k zaměstnancům,

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících skutečnostech:

  • co jednotlivým členům i týmu jako celku dodává energii a ovlivňuje jejich výkon,
  • proč se nedaří v týmu prosadit zamýšlené změny,
  • co mají lidé v týmu společné a mezi kým může docházet k nedorozuměním, protože mají jiné preference.

Napište nám a připravíme Vám nabídku na míru.

Můžete využít buď níže uvedený formulář, nebo pište rovnou na e-mail info@sdileniznalosti.cz.

FAQ

1) Proč si nechat analýzu udělat?

Zobrazit odpověď k otázce

2) Pro koho je rozbor firemní motivační mapy vhodný?

Zobrazit odpověď k otázce

3) Jak rozbor firemní motivační mapy probíhá?

Zobrazit odpověď k otázce

4) Je možné identifikovat jednotlivé respondenty?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kolik analýza stojí?

Zobrazit odpověď k otázce

6) Jak náročná je administrace dotazníku?

Zobrazit odpověď k otázce

7) Máme mezi zaměstnanci cizince. Nabízíte dotazník i v angličtině?

Zobrazit odpověď k otázce