Týmová motivační mapa – nástroj k růstu výkonnosti týmu

➡️ Potřebujete podpořit výkonnost svých lidí.
➡️ Chcete rozvinout svůj styl řízení.
➡️ Hledáte příčiny konfliktů ve Vašem týmu.

Pak zvolte rozbor týmové motivační mapy.

Motivace ovlivňuje energii člověka. Proto motivovaní lidé odvádějí vyšší výkon.

Jak na tom s motivací Váš tým je a jak s ním pracovat, aby se jeho produktivita i angažovanost zvýšily, napoví právě týmová motivační mapa.

Týmová motivační mapa pracuje na podobných principech jako individuální motivační mapa, o které si více můžete přečíst zde. Anebo se můžete podívat na video zde.

Možné motivátory týmu

V čem je rozdíl? Výsledky vztahuje k celé skupině. Týmová motivační mapa Vám ukazuje:

➡️ jak moc je Váš tým motivován,

➡️ co je pro motivaci jednotlivých lidi v jeho týmu důležité a

➡️ jak jsou jejich motivátory naplněné.

Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky. Zároveň porozumíte možným konfliktům v rámci týmu. Osobnost lidí v týmu sice příliš měnit nelze, ale ovlivnit způsob práce s nimi a tím i jejich motivaci, je v moci každého vedoucího.

Týmovou motivační mapu lze zaměřit na jeden konkrétní tým, ale lze analyzovat i organizaci jako celek. O přínosech firemní motivační mapy si můžete více přečíst zde. Zjištění, které motivátory ve firmě převažují, může být vítanou pomůckou pro management firmy.

➡️ Firemní motivační mapa může poskytnout potřebný odstup, nadhled a přinést inspiraci pro práci s lidmi.

➡️ Podpoří komunikaci ve firmě i dosahování žádoucích cílů.

➡️ Pokud management zná klíčové motivátory organizace, má v rukou vodítko, jak podpořit výkonnost firmy. Naplnění hlavních motivátorů totiž přináší lidem energii pro práci a zvyšuje jejich ochotu se pro firmu dále angažovat. Obojí pak vede k růstu produktivity práce.

🛎️ Rozbor týmové motivační mapy doporučujeme, pokud:

  • chcete více porozumět lidem,
  • chcete lépe přizpůsobit svůj styl řízení lidem ve Vašem týmu, nebo
  • hledáte nástroj, který Vám pomůže rozdíly mezi motivátory jednotlivých lidí pojmenovat,
  • si chcete ověřit, že delegujete úkoly správným lidem,
  • podstatou Vaší konkurenční výhody je intenzivní práce se znalostmi zaměstnanců a inovativnost, nebo
  • cítíte potřebu změny v přístupu k zaměstnancům,

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících skutečnostech:

  • co jednotlivým členům i týmu jako celku dodává energii a ovlivňuje jejich výkon,
  • proč se nedaří v týmu prosadit zamýšlené změny,
  • co mají lidé v týmu společné a mezi kým může docházet k nedorozuměním, protože mají jiné preference.

Napište nám a připravíme Vám nabídku na míru.

FAQ

1) Proč si nechat analýzu udělat?

Zobrazit odpověď k otázce

2) Pro koho je rozbor týmové motivační mapy vhodný?

Zobrazit odpověď k otázce

3) Jak rozbor týmové motivační mapy probíhá?

Zobrazit odpověď k otázce

4) Je možné identifikovat jednotlivé respondenty?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kolik analýza stojí?

Zobrazit odpověď k otázce

6) Jak náročná je administrace dotazníku?

Zobrazit odpověď k otázce

7) Máme mezi zaměstnanci cizince. Nabízíte dotazník i v angličtině?

Zobrazit odpověď k otázce