informace

Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky

Svět se mění a mění se i povaha a způsob práce. Řada procesů v organizaci dnes vyžaduje zapojení několika lidí, kdy každý z nich přispívá svou vlastní odborností. A právě s tím souvisí sdílení znalostí a potřeba přistoupit k němu systematicky. Již nestačí jen spoléhat se na spontánní sdílení znalostí. Pokud předávání znalostí v organizaci funguje, lidé

Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky Read More »

O nás aneb jak jsme vznikli

Proč jsme vznikli? Prostředí, ve kterém se dnes řada organizací pohybuje, je velmi dynamické, plné změn a žádající si flexibilní přístup. To vyžaduje mimo jiné změnu v přístupu k lidem, k tomu, co tvoří základ konkureční výhody, a větší důraz na sdílení informací a znalostí. Z vlastní zkušenosti víme, že sdílení informací a znalostí není

O nás aneb jak jsme vznikli Read More »