time management

Cíle stanovujme písemně

Stanovování cílů je klíčovou součástí dosahování úspěchu v jakékoli oblasti života. Přestože mnoho lidí si stanovuje cíle pouze v mysli, existuje mnoho výhod, když tyto cíle zaznamenáme písemně. Pojďmě se na ně podívat. Proč stanovovat cíle v písemné podobě Říká se, že sny se stávají cíli, jakmile jim dáme písemnou podobu. Ale proč je psaná […]

Cíle stanovujme písemně Read More »

Jak si ověřit reálnost cílů

Důležitým nástrojem pro efektivní plánování a dosahování úspěchu je technika SMART. Tento akronym zahrnuje pět klíčových vlastností, které by měly být přítomny v cíli, který si formulujeme: Specific (konkrétní), Measureble (měřitelný), Atractive (atraktivní/motivující), Realistic (reálný) a Time framed (časově ohraničený). Pojďme se blíže podívat na jednu z těchto charakteristik, a sice na reálnost. Proč je

Jak si ověřit reálnost cílů Read More »

Podzimní nabídka školení

Prodlužující se večery a sychravé dny přestávají lákat ven. Na přitažlivosti tak nabývá možnost vychutnat si svou oblíbenou kávu či horký čaj při některém z webinářů z naší podzimní nabídky školení. Spojíte tak chvilku odpočinku se seberozvojem a jako bonus si odnesete i několik tipů do života. Co jsme pro vás na podzim připravili? Věříme,

Podzimní nabídka školení Read More »