Sdílená image aneb budování vztahů s klíčovými skupinami veřejnosti

➡️ Chcete lépe porozumět principům marketingového vztahového managementu a naučit se používat vhodné nástroje a strategie?
➡️ Potřebujete rozvíjet kvalitní vztahy s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami?
➡️ Hledáte tipy pro úspěšné budování a udržování vztahů s různými cílovými skupinami organizace?

Přihlaste se na prezenční kurz Sdílená image aneb budování vztahů s klíčovými skupinami veřejnosti a načerpejte inspiraci.

Každá organizace potřebuje budovat a udržovat vztahy nejen se zákazníky, ale i s ostatními zainteresovanými skupinami (zaměstnanci, zájmovými skupinami, odbornou i laickou veřejností, komunitami apod.), pro úspěšné fungování organizace, zvyšování její reputace, získávání konkurenční výhody a dlouhodobou udržitelnostnost její činnosti.

Tento kurz se zaměřuje na budování vztahů se zákazníky, zaměstnanci, zájmovými skupinami a veřejností. Získáte ucelený přehled vědomostí a dovedností v oblasti vztahového managementu pomocí marketingových nástrojů. Naučíte se identifikovat klíčové skupiny, provádět stakeholder analýzu, navrhovat efektivní marketingové strategie a připravovat realizovatelné plány pro úspěšné fungování organizace. Kurz vám také poskytne povědomí o principech komunikace v krizových situacích. Připojte se a rozvíjejte své dovednosti pro efektivní vztahový management.

📅 Termín: další termín zatím nebyl stanoven

📜 Obsah:

  • Vztahový management
  • Identifikace klíčových skupin organizace
  • Stakeholder analýza
  • Marketingová strategie pro vztahový management

🎯 Co získáte:

  • Znalosti o vztahovém managementu: získáte hlubší porozumění principům a konceptům vztahového managementu.
  • Dovednosti pro identifikaci a hodnocení zainteresovaných skupin: naučíte se identifikovat klíčové skupiny organizace a provádět stakeholder analýzu. Naučíte se rozpoznat potřeby, očekávání a zájmy různých zainteresovaných stran a hodnotit jejich vliv na organizaci.
  • Dovednosti v navrhování a implementaci efektivní marketingové strategie zaměřené na budování a udržování vztahů: dokážete identifikovat cíle, vybrat vhodné cílové skupiny, segmentovat trh a navrhnout vhodnou strategii.
  • Praktické tipy a příklady: Kurz Vám poskytne praktické tipy a reálné příklady z praxe. To Vám umožní lépe porozumět a aplikovat koncepty vztahového managementu ve vlastní organizaci.

📏 Délka kurzu: 4 hodiny

🎙️ Lektor kurzu: doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

💰 Cena kurzu: 3 900 Kč. Nejsme plátci DPH.

Pokud máte o kurz zájem, napište nám na info@sdileniznalosti.cz.

FAQ

1) Komu je kurz určen? Je otevřený, či firemní?

Zobrazit odpověď k otázce

2) Pro kolik účastníků je kurz určen?

Zobrazit odpověď k otázce

3) Kolik kurz stojí?

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kde kurz probíhá?

Zobrazit odpověď k otázce

5) Jak se přihlásit, pokud není vypsaný žádný termín?

Zobrazit odpověď k otázce

6) Jaké jsou storno podmínky?

Zobrazit odpověď k otázce

7) Jak probíhá fakturace a úhrada?

Zobrazit odpověď k otázce