stanovení cílů

Jak si ověřit reálnost cílů

Důležitým nástrojem pro efektivní plánování a dosahování úspěchu je technika SMART. Tento akronym zahrnuje pět klíčových vlastností, které by měly být přítomny v cíli, který si formulujeme: Specific (konkrétní), Measureble (měřitelný), Atractive (atraktivní/motivující), Realistic (reálný) a Time framed (časově ohraničený). Pojďme se blíže podívat na jednu z těchto charakteristik, a sice na reálnost. Proč je

Jak si ověřit reálnost cílů Read More »