Záznam Webináře – Základy hlasové hygieny

Lektorujete? Musíte často a dlouze mluvit? Anebo Vás čeká „jenom“ kratší prezentace, třeba na poradě? Ve všech těchto případech doporučujeme zhlédnout záznam našeho webináře pro organizaci EPALE Základy hlasové hygieny pro lektory.

Dozvíte se mimo jiné:
👉 co našim hlasivkám škodí,
👉 co dělat, když mi stres stáhne hrdlo,
👉 jak rozcvičit svůj hlas, aby dostatečně rezonoval.