Co je to motivační mapa?

Proč chodíte do práce? Kvůli penězům? A máte to tak, že čím více peněz můžete získat, tím více chuti do práce máte? Anebo to máte jinak? Lidé jsou různí a není proto divu, že každému z nás může energii a chuť do práce přinášet něco jiného. Podle Jamese Sale existuje devět potenciálních zdrojů motivace. Ne všechny jsou pro člověka stejně důležité. Rozhodující pro naši výkonnost bývají první tři a základní otázkou je, do jaké míry máme tyto tři motivátory v naší práci naplněné. Zde může sehrát významnou roli náš šéf, konkrétně to, jak se k nám chová, jaké úkoly nám přiděluje a jak s námi komunikuje.

Co lze z motivační mapy vyčíst

Porozumět vlastním preferencím pomáhá motivační mapa. Ta ukazuje, jak máme zdroje motivace seřazené, a do jaké míry jsou uspokojené. Lze z ní vyčíst základní zaměření – na vztahy, na výkon či na růst, a vysvětlit náš postoj ke změně či naši rychlost rozhodování. Odvodit lze také, co je pro nás důležité, na co by měl náš nadřízený myslet, chce-li podpořit náš výkon. Motivační mapa také upozorňuje, že si s někým nemusíme rozumět. Může být totiž pro něj důležité něco, co pro nás je naprosto nepodstatné. Motivační mapa přináší i porozumění sobě. Občas totiž mohou některé naše potřeby jít proti sobě, například touha vycházet s lidmi a potřeba ovládat je. Získat svou motivační mapu znamená získat tipy pro práci se svou motivací. To se může hodit například, chceme-li pracovat na svém rozvoji, na zvyšování výkonu, či zvažujeme-li změnu ve své kariéře.

Týmová motivační mapa

Existuje i týmová motivační mapa. Sestavuje se na základě individuálních map jednotlivých členů týmu. Ukazuje pak pohled na daný tým či útvar jako celek, co je pro něj důležité, jak moc jsou jeho potřeby uspokojené, jak s tímto týmem pracovat, aby podával výsledky. To samozřejmě může prospět vzájemnému poznání se mezi členy týmu, uvědomění si, proč s někým jen obtížně hledám společnou řeč, či proč „zapadnout“ do týmu bylo pro mne jako nováčka tak snadné. Hlavní užitek by však z této mapy měl mít vedoucí týmu. Získá totiž cenný podklad pro práci se svými lidmi a tipy, jak podpořit jejich spokojenost, angažovanost a jak dosáhnout ještě lepší výsledky.

Základem je test

Jak se motivační mapa tvoří? Základem je test. Ten trvá zhruba 15 minut a vyplňuje se on-line. Autor motivačních map je sice z Anglie, ale v současné době již byl test přeložen do řady jazyků, takže jej můžete vyplnit i v češtině. Krátce nato získáte výsledky v podobě přehledné zprávy, která bude zaslána na Váš e-mail a zůstane Vám pro Vaši potřebu. A navíc, tyto výsledky s Vámi podrobně projde kouč akreditovaný pro výklad motivačních map. Bude se Vám věnovat 60 minut, a to osobně nebo přes Skype – podle Vašich preferencí. Tento postup zaručuje, že získáte nejen vhled do Vaší motivace, ale i prostor pro hledání konkrétních kroků pro zvýšení Vaší energie pro práci.

Podstatu motivační mapy vysvětluje i naše video. Podívejte se na něj.


Chcete vědět, jak máte jednotlivé motivátory seřazeny, které jsou pro Vás ty hlavní, a jak moc je máte aktuálně naplněné? Objednejte si rozbor své motivační mapy. Více informací zde.