O čem je systemické koučování

V článku Co je to koučování? jsme se dívali na to, co je podstatou koučování. Nicméně vše se vyvíjí a v průběhu času se i v koučování objevilo několik směrů. Jedním z nich je systemické koučování, a na to se podíváme dnes.

Z jakých myšlenek systemický přístup vychází?

Systemický přístup je orientovaný na řešení a dosahování žádoucích výsledků. Rozšiřuje možnosti řešení díky novým náhledům a pomáhá formulovat řešené téma novým a odlišným způsobem, a právě tím bývá užitečný.

Systemický přístup vychází, jak už jeho název napovídá, z teorie o systémech a systemického myšlení. Vnímá člověka jako systém, který je sám o sobě součástí nějakých jiných sociálních systémů (například firmy, rodiny, školy). Zároveň platí, že charakteristiky, schopnosti a chování systému je odvozeno z jeho částí, interakcí mezi těmito částmi a z interakcí s ostatními systémy. To znamená například to, že jaká je a jak vystupuje firma jako celek, je dáno tím, jací jsou a jak se chovají lidé v ní.

Systémy, jichž je jedinec součástí, je člověk ovlivněn a nemůže být od nich oddělen. Změny v prostředí mohou vést ke změně chování či postojů u člověka. A naopak změna chování této osoby může vést k určitým změnám v prostředí. Proto, když se uvažuje o nějaké změně, je zapotřebí zvážit, jak plánované kroky budou ovlivněny systémem, v němž člověk žije, a jak ony samy ovlivní tento systém. Například bývá užitečné v rozhovoru s koučem zvážit, jaký dopad budou mít mnou plánované změny na vztahy v rodině či v práci, a jak lidé, s nimiž žiji, či pracuji, budou na tyto kroky reagovat.

Systemický přístup staví také například na tom, že změna je nutná pro růst a přizpůsobení se, a proto by měla být akceptována jako přirozená, a nikoliv jako něco, čemu je zapotřebí se vyhnout. Zajímavá je i jeho myšlenka, že obdobný výsledek může být dosažen, i když jsou různé výchozí podmínky či se volí různé cesty. Anebo přesvědčení, že neexistuje jedna kořenová příčina a nemá smysl se ji pokoušet najít. Navíc vztah mezi příčinou a následkem nemusí být okamžitý a už vůbec ne přímý. To mimo jiné znamená, že pokud se rozpadne partnerský vztah, je zbytečné se vzájemně obviňovat a hledat, kdo z těch dvou za to může, neboť vlivem propojenosti, kdy chování jednoho ovlivňuje chování druhého, je část viny na obou.

A jak pracuje systemický kouč?

Systemický kouč věří v lidský potenciál, v to, že člověk má v sobě vše, co k svému rozvoji potřebuje. Jen jej stačí podnítit a inspirovat, aby našel své zdroje a rozšířil vnímané možnosti řešení. Systemické koučování se tedy nepitvá v problému, ale soustředí se na řešení.

Systemický kouč často pracuje se škálami, které využívá například k měření posunu směrem k řešení. V rozhovoru s klientem systemický kouč zkoumá, co už klientovi funguje a je užitečné, a na to zaměřuje pozornost a rozvíjí to. K tomuto účelu používá širokou paletu metod a na základě kontextu (např. způsobilosti klienta) volí, zda vést člověka k daným cílům s využitím tradičních metod (vzdělávání, poradenství) či stačí klienta podporovat v nalezení jeho vlastních cílů a cest k nim. Systemický kouč vychází z toho, že pokud si klient určí svou cestu sám, bude na ní vytrvalejší, než kdyby k ní byl nucen. A navíc, kdo by mohl být větším expertem na klienta a tedy vědět, co mu vyhovuje a jaký způsob řešení je pro něj užitečný nežli klient sám. Úkolem kouče je klienta na jeho cestě doprovodit.


Systemickému přístupu se více věnujeme v rámci kurzu Principy systemického koučování v manažerské praxi. Máte-li o kurz zájem, napište nám. A pokud chcete systemické koučování vyzkoušet na vlastní kůži, i tuto možnost Vám můžeme zprostředkovat, a to buď formou osobního rozvojového koučování nebo manažerského koučování.