4. 4. 2020

Manažerské koučování

Podstatou koučování je spolupráce dvou lidí – kouče a koučovaného. Kouč Vás podporuje při stanovování Vašich cílů a provází Vás na cestě k nim. Pomáhá Vám uvědomit si, jak pracujete, co byste se měli naučit, jak byste své chování měli změnit a proč, povzbuzuje Vás v růstu. Nicméně odpovědnost za určení, co bude cílem, za hledání cest k němu, i za dosažení konečného výsledku zůstává na Vás. Vy jste totiž expertem na své téma a víte nejlépe, co Vám vyhovuje a sedí. V případě manažerského koučování je tedy na Vás rozhodnout se, jestli chcete prostřednictvím koučování naučit se lépe motivovat své podřízené, zlepšit svou osobní efektivitu, naučit se lépe prezentovat výsledky Vašeho týmu, nebo něco jiného. Stejně tak je na Vás definovat, co konkrétně to ve Vašem případě znamená.

Manažerské koučování doporučujeme, pokud:
 • chcete zlepšit výkon své firmy,
 • čeká Vás nový projekt a chcete si jej dobře promyslet a naplánovat,
 • chcete zvýšit angažovat svých zaměstnanců,
 • byli jste nově povýšeni na manažerskou pozici a tápete v tom, co musíte ve své práci v důsledku toho změnit, či víte, že byste chtěli být tím, komu se říká „dobrý šéf“,
 • chcete zlepšit svou osobní efektivitu, například chcete zlepšit své prezentační a komunikační dovednosti, či lépe řídit svůj čas.

Váš kouč

Váš kouč pro manažerské koučování
Jana

FAQ

1) Proč si platit kouče?

Koučování Vám umožňuje srovnat si myšlenky a díky tomu dojít k řešení svého tématu výrazně rychleji a efektivněji, než když byste o tématu přemýšleli jen sami ve své hlavě. S koučem vědomě hledáte, jak naplno využít svůj potenciál a zvýšit kvalitu svého života. Kouč Vám pomáhá ujasnit si Vaše touhy a přání, ověřit si, že jsou v souladu s Vašimi hodnotami, a zda jsou skutečně Vaše, nebo se jen snažíte plnit očekávání někoho jiného. Kouč Vás vede také k hlubšímu pochopení reakcí lidí kolem Vás, a tím Vás učí respektovat to, že lidé jsou různí. S pomocí kouče zkoumáte své předpoklady a domněnky, objevujete nové cesty, řešení, nacházíte své zdroje a možnosti.

V průběhu koučování máte možnost říct nahlas své úvahy a víte, že Vás někdo pozorně poslouchá a neodsuzuje. Nedává Vám nevyžádané rady, jak byste měli žít svůj život. Dokonce se ani nepitvá v problému a jeho příčinách a nezvyšuje příval negativních emocí. Naopak, provází Vás na cestě k řešení, poskytuje Vám podporu a možnost vidět situaci z jiného úhlu pohledu. Pokládá Vám otázky, které často nejsou snadné. Možná byste si je sami ani nepoložili. Třeba i proto, že se bojíte znát odpověď.

Koučování:

 • Vám umožňuje dostat se ze situace, kterou aktuálně prožíváte, tam, kam chcete.
 • Vede Vás k novým náhledům na situaci.
 • Podněcuje Vás k uvažování mimo zaběhnuté rámce.
 • Ponouká Vás k hlubšímu přemýšlení o tématu.
 • Dodává Vám odvahu a energii k dalšímu růstu.
 • Učí Vás respektovat odlišnosti.

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je manažerské koučování určeno?

Manažerské koučování je vhodné pro všechny vedoucí pracovníky, co chtějí na sobě pracovat. Využít jej mohou například ti, co stojí před určitou změnou, před novým projektem, ti, co chtějí pracovat na rozvoji své osobní efektivity, či chtějí rozvíjet své prezentační, komunikační a manažerské dovednosti. Hodí se také pro začínající podnikatele, kteří si chtějí promyslet svůj nový business.

Zobrazit odpověď k otázce

3) V čem spočívá podstata manažerského koučování?

Cílem koučování je téma, se kterým přicházíte, posunout směrem k řešení. Základní formou spolupráce mezi koučem a koučovaným je dialog. Kouč klade otevřené otázky a poskytuje Vám prostor k přemýšlení, hledání a objevování možností a nových způsobů jednání. Tímto Vás vede k novým náhledům na situaci, k uvažování mimo zaběhnuté rámce, k hlubšímu pochopení tématu. Kouč Vám, na rozdíl od poradců, nenabízí hotová řešení. A většinou Vám ani neradí. A pokud už, tak radu nabízí jen jako jednu z možností, co by šlo, nevnucuje Vám ji. S koučem se, na rozdíl od různých psychoterapeutů, nepitváte ve Vaší minulosti. Toho, co bylo, se sice můžete v hovoru dotknout, ale s cílem poučit se, načerpat energii a zdroje pro budoucnost. Díváte se společně třeba na to, jaké situace už jste zvládli, co se Vám povedlo a díky čemu.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kolik manažerské koučování stojí?

Než domluvíme koučovací kontrakt, setkáte se nezávazně s koučem na krátkou „oťukávací“ schůzku (cca 20 minut), kde si ujasníte vzájemné představy a očekávání. Podmínkou toho, aby koučování přinášelo výsledky, je totiž to, že si s koučem „vzájemně sednete“. Tato úvodní schůzka je pochopitelně zdarma. Kouče bude zajímat především to, jakému tématu byste se chtěli věnovat, a jaké jsou Vaše představy o spolupráci.

Cena manažerského koučování závisí na tématu, počtu domluvených schůzek a délce setkání. Obvyklá cena se je 2000–4000 Kč za 60 minut manažerského koučování. Cena zahrnuje dopravu kouče ke klientovi. Standardně se sjednává 4–7 hodinových schůzek s časovým odstupem 2–3 týdny mezi schůzkami.  

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kde koučování probíhá?

Koučování může probíhat ve Vaší firmě. Nebo se s koučem můžete sejít na Vašem oblíbeném veřejném místě, třeba ve Vaší známé kavárně či čajovně. Podmínkou v tomto případě je, aby místo bylo klidné a nedocházelo k přílišnému vyrušování ze soustředění na rozhovor. Pokud Vás žádné takové místo nenapadá, s návrhem přijde kouč.

Zobrazit odpověď k otázce