11. 4. 2020

Jak na sdílení znalostí v organizaci

Máte pocit, že sdílení znalostí a informací u Vás v organizaci není takové, jaké byste potřebovali, a chcete to změnit? Přijďte se inspirovat na náš workshop.

Cílem workshopu je upozornit na úskalí, na která můžete při této snaze o podporu sdílení informací a znalostí v organizaci narazit, a společně hledat, jak sdílení informací a znalostí v organizaci zvyšovat. Probereme, co je podstatou řízení sdílení znalostí v organizaci, a budeme společně hledat, jak intenzitu sdílení znalostí v organizaci podpořit.

Tento workshop Vám doporučujeme zejména pokud:

  • Vás zajímá, o čem sdílení informací a znalostí v organizaci je,
  • máte pocit, že komunikace u Vás v organizaci nefunguje tak, jak by ideálně měla,
  • potřebujete zlepšit řešení problémů, např. máte pocit, že stále dokola „vynalézáte kolo“ a ztrácíte tak čas,
  • se potýkáte se ztrátami cenných znalostí (know-how), např. v důsledku hrozícího odchodu seniorních zaměstnanců,
  • jste manažerem či personalistou v organizaci, která ze své podstaty potřebuje intenzivně pracovat se znalostmi zaměstnanců,
  • jste manažerem či personalistou v organizaci, která potřebuje u svých produktů a služeb cílit na kreativitu a inovace,
  • jste vedoucím pracovníkem, který cítí potřebu změny v přístupu k zaměstnancům, a
  • máte pocit, že větší míra sdílení znalostí mezi zaměstnanci by Vaší organizaci prospěla, a hledáte inspiraci, jak na to jít.

Délka workshopu: 4 hodiny

Garant workshopu: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

FAQ

1) Proč se o sdílení informací a znalostí vůbec zajímat?

Sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci má pro organizaci řadu přínosů, zejména pokud je její podstatou využívání toho, co lidé znají a získali na základě svých zkušeností.

Sdílení znalostí snižuje riziko ztráty cenných znalostí v případě, že zaměstnanec opustí organizaci. Zároveň sdílení informací a znalostí přispívá k vyšší produktivitě a vyšší výkonnosti organizace, k lepšímu a rychlejšímu řešení problémů, či k snižování nákladů. Nižší bývají například náklady na adaptaci nováčka v organizaci. Rovněž opakované použití znalosti a vyhnutí se opakování stejných chyb vede k snížení nákladů. Navíc sdílení informací a znalostí podporuje inovativnost organizace a přispívá k lepšímu porozumění zákazníkům, dodavatelům a dalším zájmovým skupinám.

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je workshop určen? Je otevřený či firemní?

Workshop je vhodný především pro vedoucí pracovníky a personalisty. Nezáleží přitom na oboru působení organizace či velikosti firmy, sdílení informací a znalostí může být užitečné pro všechny.

Nabízíme workshop buď jako otevřený, nebo jako firemní. V prvním případě je výhodou, že se můžete potkat s lidmi z jiných organizací a inspirovat se ještě jejich náhledem a zkušenostmi. Ve druhém případě zase může být výhodou to, že můžeme společně hledat, co udělat pro intenzivnější sdílení informací a znalostí právě u Vás a je větší šance, že se tak podaří dosáhnout žádoucí změny.

Zobrazit odpověď k otázce

3) Pro kolik účastníků je workshop určen?

Ideální počet účastníků tohoto workshopu je 8–14. Termín otevřeného workshopu začínáme řešit v okamžiku, kdy máme poptávku od alespoň 6 individuálních zájemců.

V případě workshopu určeného pro konkrétní organizaci záleží na domluvě a Vašich představách a očekáváních.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kolik workshop stojí?

Cena v případě otevřeného workshopu je 2 600 Kč za účastníka. Cena je konečná, nejsme plátci DPH. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

Cena firemního workshopu je stanovena po dohodě. Do ceny se promítá počet účastníků, místo realizace workshopu a konkrétní požadavky poptávající organizace.

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kde workshop probíhá?

Otevřený workshop probíhá buď v sídle naší společnosti (nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín), anebo v jiných vhodných výukových prostorách (nejčastěji ve Zlíně). Konkrétní místo bude upřesněno v okamžiku vyhlášení termínu konání workshopu.

Firemní workshop můžeme uspořádat i v prostorách Vaší organizace nebo na jiném dohodnutém místě.

Zobrazit odpověď k otázce

6) Kdy workshop bude?

Konkrétní termín otevřeného workshopu začínáme řešit až v okamžiku, kdy máme poptávku od alespoň 6 individuálních zájemců. Proto, pokud máte zájem o účast, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) jména předpokládaných účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně se Vám ozveme.

Firemní workshop domlouváme na zakázku a mimo jiné si upřesňujeme i den a čas realizace. Máte-li o něj zájem, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) informace o předpokládaném počtu účastníků a Vaše představy o workshopu (například možný termín a místo konání), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně se Vám ozveme.

Zobrazit odpověď k otázce

7) Jak se přihlásit?

Pokud ještě nebyl určen termín pro otevřený workshop, pošlete nám e-mailem Vaši nezávaznou poptávku na: info@sdileniznalosti.cz. Až se nám naskládá alespoň 6 zájemců, termín a místo konání upřesníme, a pošleme Vám závaznou přihlášku. Tu nám vyplněnou opět zašlete e-mailem. Takto podaná přihláška je závaznou objednávkou.

Pokud už byl určen termín pro otevřený workshop, naleznete na našem webu informaci o jeho datu konání a také formulář závazné přihlášky. Tuto přihlášku vyplňte a zašlete nám e-mailem na: info@sdileniznalosti.cz. Přihlášky na vypsaný otevřený workshop přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba předchozí domluva s námi.

Pokud chcete domluvit firemní workshop, pošlete nám nezávaznou poptávku na e-mail: info@sdileniznalosti.cz. V e-mailu prosím uveďte 1) název workshopu, o který máte zájem, 2) informace o předpokládaném počtu účastníků a Vaše představy o workshopu (například možný termín a místo konání), 3) jméno objednavatele a kontakt na něj (telefon, e-mail). Následně Vás kontaktuje náš zástupce a vzájemně si podmínky upřesníme.

Zobrazit odpověď k otázce

8) Jaké jsou storno podmínky?

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. 

Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením workshopu (např. pokud workshop začíná ve středu, je nutné jej stornovat nejpozději během středy předešlého týdne). V těchto případech, bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením workshopu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením workshopu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, můžete však za sebe poslat náhradníka. Je však zapotřebí nás o tom písemně informovat na e-mail: info@sdileniznalosti.cz.

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci (a předem ji písemně nestornoval, ani neposlal za sebe náhradníka), uhrazené kurzovné se mu v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Zobrazit odpověď k otázce

9) Jak probíhá fakturace a úhrada?

Úhrada je aktuálně možná jen bankovním převodem.

Kurzovné u otevřených workshopů je nutné uhradit nejpozději 4. pracovní den před konáním akce (např. pokud workshop začíná ve středu, je nutné jej uhradit nejpozději během čtvrtku předešlého týdne). Bez řádné úhrady kurzovného nebude účastník na akci vpuštěn. Termín úhrady firemních workshopů se řeší při domlouvání úhrady.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Doklad o úhradě (fakturu) klientům zasíláme standardně e-mailem, případně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce. Eventuálně může být předána na samotné akci.

Zobrazit odpověď k otázce