Workshop Jak na sdílení znalostí v organizaci

➡️ Podpořte produktivitu, výkonnost a inovativnost organizace.

➡️ Najděte cestu k řešení problémů.

➡️ Vyhněte se opakování stejných chyb.

➡️ Snižte riziko ztráty cenných znalostí při odchodu pracovníka.

➡️ Poznejte osvědčené praktiky pro podporu sdílení znalostí a informací v organizaci.