4. 4. 2020

Individuální motivační mapa

Motivace ovlivňuje energii člověka. Proto motivovaní lidé odvádějí vyšší výkon. Míra motivace lidí v týmu má vliv mimo jiné i na intenzitu sdílení znalostí v týmu.

Individuální motivační mapa ukazuje, jak máte seřazených devět zdrojů motivace z hlediska důležitosti, a do jaké míry jsou uspokojené. Lze z ní vyčíst Vaše základní zaměření – na vztahy, na výkon či na růst, a vysvětlit Váš postoj ke změně či Vaši rychlost rozhodování. Odvodit lze také, na co by měl Váš nadřízený myslet, chce-li podpořit Váš výkon. Motivační mapa také upozorňuje, že si s někým nemusíte rozumět. Může být totiž pro něj důležité něco, co pro Vás je naprosto nepodstatné. Motivační mapa přináší i porozumění sobě. Občas totiž mohou některé naše potřeby jít proti sobě, například touha vycházet s lidmi a potřeba ovládat je. Získat svou motivační mapu znamená získat tipy pro práci se svou motivací.

Tuto analýzu doporučujeme, pokud:

 • chcete více porozumět sami sobě či jiným lidem,
 • pracujete na svém rozvoji a na zvyšování svého výkonu,
 • zvažujete změnu ve své kariéře či se vracíte do práce po delší časové prodlevě (například po rodičovské),
 • jste v práci pod současným vedením nespokojeni a nevíte, co přesně Vám na šéfovi vadí,
 • jste teprve na startu své pracovní kariéry a hledáte, co Vám bude vyhovovat,
 • zvažujete zahájení vlastního podnikání,
 • dostali jste nabídku kariérního růstu a zvažujete, zda je to pro Vás to pravé,
 • s některými lidmi si nerozumíte a tušíte, že rozdíl může být v odlišných preferencích,
 • občas nerozumíte sami sobě, jako byste toužili po protikladných věcech.

Tuto analýzu zvažte také v případech, že pracujete jako personalista a přemýšlíte:

 • co je důležité pro stabilizaci konkrétního klíčového člověka v organizaci,
 • jak pracovat s konkrétním manažerem,
 • jaký nástroj by se Vám mohl hodit v rámci talent managementu,
 • potřebujete ověřit, zda konkrétnímu člověku bude vyhovovat práce pod daným vedoucím.

Rozbor individuální motivační mapy můžete někomu věnovat i jako dárek. Více informací zde.


FAQ

1) Proč si nechat analýzu udělat?

Motivace se projevuje ve Vašem přístupu k práci a ke konkrétním pracovním úkolům. Má vliv na výsledky Vaší práce, Vaší produktivitu i kvalitu zpracování. Motivační mapa přináší hlubší porozumění sobě i jiným lidem. Lze ji využít jako výchozí krok ke změně, zvýšení angažovanosti a k rozvoji.

Nabízená analýza:

 • Zjišťuje Vaše hlavní motivátory.
 • Ukazuje, do jaké míry jsou tyto motivátory naplněné.
 • Upozorňuje na potenciální zdroje konfliktů s jinými lidmi.
 • Je východiskem pro identifikaci konkrétních kroků, kterými lze podpořit Vaši výkonnost.
10 přínosů motivačních map

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je analýza určena?

Analýza je vhodná pro všechny, co usilují o zlepšení výkonnosti a rozvoj prostřednictvím lepšího poznání sebe sama. Využít ji mohou jednotliví zaměstnanci, manažeři, personalisté, podnikatelé, studenti přecházející na trh práce, ti, co zvažují změnu ve své kariéře, či osoby vracející se po delší době na trh práce.

Zobrazit odpověď k otázce

3) V čem spočívá podstata nabízené analýzy?

Základním nástrojem pro sběr dat potřebných k analýze je akreditovaný dotazník (s 45 otázkami), který vyplníte on-line. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut. Výsledky s Vámi podrobně projde kouč akreditovaný pro výklad motivačních map, a to osobně nebo přes Skype – podle Vašich preferencí. Kouč se Vám bude věnovat 60 minut a součástí rozhovoru bude společné hledání kroků, jak můžete svou motivaci podpořit. Navíc získáte souhrnnou zprávu, ke které se můžete kdykoliv vrátit.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Kolik motivační mapa stojí?

Základní cena motivační mapy, která zahrnuje vyhodnocení on-line testu, přípravu reportu výsledků zaslanou e-mailem a 60minutový rozbor výsledků s koučem, je 4 000 Kč. V případě hromadných objednávek na více motivačních map, může být poskytnuta sleva.

Zobrazit odpověď k otázce

5) Je možné dotazník vyplnit i v angličtině?

Akreditovaný dotazník je k dispozici v několika jazykových mutacích. Kromě češtiny a angličtiny si lze zvolit například i slovenštinu.

Zobrazit odpověď k otázce