Jak pracovat se svými motivátory

doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Líp se nám řídí něco, co známe. A to platí i v případě řízení sebe sama. Pokud víme, co nám vyhovuje a co ne, snáze se nám plánují cíle i určuje cesta, jak jich dosáhnout. Snadněji dokážeme zvolit, které pracovní úkoly nám vyhovují, jaké pracovní podmínky a prostředí nás oslovují, a tomu přizpůsobit volbu svého pracovní uplatnění.

Klíčové otázky při sebeřízení

V rámci přemýšlení o tom, co bych měl či měla dělat, kde je mé poslání, se doporučuje ujasnit si, v čem jsem lepší než ostatní, co zvládám s lehkostí. Také bych měla zvážit, zda mi vyhovuje práce s lidmi. A pokud ano, chci pokyny pro práci dostávat, nebo naopak vydávat? Vědět bych měla i to, jak klidné či rušné prostředí potřebuji, abych podávala výkon. Vyhovují mi změny, protože když je moc klidu, začínám se nudit, anebo naopak potřebuju stabilitu a změnám se spíše vyhýbám? Jednou z klíčových otázek v rámci poznávání sebe sama je i to, co a kdo mi dodává energii, co mne baví, naplňuje, jinak řečeno, co je mými motivátory.

Poznání svých motivátorů

Jednou z cest, jak můžeme poznat své motivátory, je dělat reflexi dne. Vždy si večer promítnout uplynulý den a hledat, co mi ten den přineslo pocit radosti, štěstí, naplnění. Časem se ukáže, co tyto činnosti a aktivity měly společného a pro získání energie pro další práci potřebuji. Mohu jít také cestou trochu rychlejší a přímější – udělat si test svých motivátorů. Jedním z dostupných testů v ČR pro tento účel je rozbor tzv. motivační mapy.

Autorem motivačních map je James Sale, který se svým týmem dal dohromady praktické poznatky ze známých teorií týkajících se lidské motivace. Výsledkem je nástroj, který nám umožňuje poznat, co je pro nás v životě důležité, jak moc jsou aktuálně naše motivátory naplněny, a co dělat, abychom získali více energie pro práci. Navíc vše popisuje srozumitelným jazykem.

Jak pracovat se svými motivátory

Když vím, co mne naplňuje a přináší mi energii, mohu to začít cíleně více vyhledávat. Může mne to vést k úvahám, zda mám nadále dělat to, co dělám, anebo mám hledat své pracovní uplatnění jinde. Občas stačí jen promluvit si se svým nadřízeným, že bych se potřebovala více profesně rozvíjet, být více v kontaktu s lidmi, nebo bych potřebovala dřívější a bližší informace o chystaných změnách. Jazyk motivačních map umožní srozumitelně vysvětlit, co, abych podával/a výkon, potřebuji. Lze pak hledat společně cesty, jak toho dosáhnout.

Doporučení, jak pracovat se svými motivátory

Pokud se seznámíte se svými základními motivátory, začnete je následně rozeznávat i v chování druhých. Díky tomu více porozumíte jejich pohnutkám a lépe je budete chápat. Přínosná může být v týmu i vzájemná diskuse o tom, co komu vyhovuje, co mu nabíjí baterky. Mimochodem existuje i týmová motivační mapa.

Týmová motivační mapa

Týmová motivační mapa vychází z rozboru motivátorů jednotlivých členů týmu. Je vítanou pomůckou pro práci nadřízeného. Dává mu informaci, jaké motivátory v jeho týmu převažují. To se mu hodí nejen při motivování týmu k vyššímu výkonu, ale i při snaze o zavádění změn a při delegování úkolů. Pokud dokáže svůj styl řízení přizpůsobit tomu, co lidé v jeho týmu potřebují pro získání energie, získá lidi angažované, loajální a ochotné udělat pro zaměstnavatele něco víc než jen to, za co je platí.

Závěrem

Některým lidem dodává energii možnost se dále rozvíjet, jiným pocit, že jsou úspěšnější než jiní, další potřebují přátelskou atmosféru na pracovišti. Pokud vím, co funguje právě na mne, snáze se mi rozhoduje, o tom, kde hledat své pracovní uplatnění, jakým činnostem se věnovat, a jaké pracovní podmínky pro svůj výkon potřebuji.


Máte zájem o rozbor motivační mapy? Chcete vědět, co je vašimi motivátory? Podívejte se sem.

Chcete vědět o motivaci více? Můžete se podívat na na videokurz Poznejte svou motivaci, anebo se přihlásit na workshop Co lidem dodává energii a jak s tím pracovat či workshop Co zaměstnance motivuje a jak s tím pracovat.