Jak získat angažovaný tým

doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Mít výkonný tým, plný angažovaných a loajálních lidí, kteří odvádí víc než jen práci do výše svého platu, patří k cílům nejednoho manažera. Dosáhnout toho není lehké. Pojďme se podívat na klíčové předpoklady, které k angažovanému týmu vedou.

Manažerské výzvy na cestě pro angažovanost zaměstnanců

Zaprvé, manažer musí porozumět diverzitě svého týmu – každý z nás je jiný, a je proto běžné, že každému vyhovuje jiný styl řízení a komunikace ze strany vedoucího. Někdo potřebuje detailní instrukce, jinému stačí nastínění vize. Jeden vyhledává komunikaci s lidmi, druhý zase svobodu a nezávislost na jiných.

Další manažerskou výzvou je, aby vedoucí přiděloval členům týmu takové úkoly, které nejen že zvládají díky tomu, že vyhovují jejich silným stránkám, ale plnění těchto úkolů by jim mělo navíc dodávat energii. Jinak řečeno, měly by to být takové úkoly, co oslovují klíčové motivátory těchto zaměstnanců. A on bohužel překryv mezi tím, co lidem jde, a tím, co je nabíjí, není vždycky. Připočteme-li k tomu, že typ úkolů je dán potřebami a cíli firmy, skloubit to všechno dohromady je oříšek.

V neposlední řadě manažer musí nastavit vhodný způsob rozvoje jednotlivých podřízených. Prostředí, ve kterém většina organizací působí, je hodně dynamické. Objevují se nové technologie, postupy, mění se potřeby zákazníků, a firma na to musí reagovat. Bez vzdělávání a rozvoje lidí to půjde jen obtížně. Jenže představy o směru rozvoje jsou u různých lidí různé, někdo si chce prohlubovat znalosti v dané oblasti, jiný prahne po kariérním růstu. A dát to opět všechno aspoň částečně do souladu není snadné.

Jak získat angažovanost u lidí v týmu

O motivaci s lidmi mluvte

Vše to komplikuje ještě to, že hovory o motivaci, o tom, co lidem dodává energii, co je baví a naplňuje, co potřebují od svého šéfa či šéfové, nejsou ve firmách ani snadné, ani běžné. Času, a tedy i prostoru, pro takové diskuse bývá málo. Řada nadřízených navíc věří, že podřízení chtějí jen peníze, tak proč ztrácet diskusí o motivátorech čas. Jenže ono tomu tak často není. Lidé nejednou hledají přátelskou atmosféru, úkoly, které je posouvají, prostor pro kreativitu či uznání. Když už na diskusi „Co tě v práci baví? A co ode mne potřebuješ pro svůj výkon?“ dojde, třeba při ročním pohovoru, kde se probírá výkon pracovníka, chybívají lidem slova, jimiž by své potřeby srozumitelně a rychle popsali. Jenže právě pocit, že nadřízený se o mne a naplnění mých potřeb skutečně zajímá, že nejsem pro něj jen nákladovou položkou, je pro angažovanost zaměstnance klíčový.

Zjistěte motivátory vašeho týmu

Se vším výše uvedeným mohou pomoc tzv. motivační mapy. Pomáhají odhalit klíčové motivátory podřízených a jejich aktuální angažovanost. Nabízí srozumitelný a snadno ovládnutelný jazyk pro debatu o něčem tak obtížně uchopitelném, jako je motivace. Podporují otevřenou komunikaci mezi podřízeným a nadřízeným o výkonu, možnostech zlepšení, vhodných úkolech i směrech rozvoje. Manažerovi umožňují lépe vnímat diverzitu týmu a rozpoznat zdroje interních konfliktů. Vidí, kde jeho lidé přemýšlejí jinak, a kde jsou si všichni vzájemně podobní. Vedoucí pracovník si včas uvědomí připravenost svých podřízených na změny. Ujasní si, jak jeho lidé pravděpodobně na chystané změny zareagují. Pochopí, jak musí tyto změny i cíle firmy svému týmu sdělovat. Motivační mapy usnadní také nadřízenému delegování – bude mu jasnější komu jaký úkol svěřit a jaké aspekty při zadávání úkolu podřízenému zmínit. Uvědomí si také, čeho se při řízení vyvarovat. Získá i vodítko pro výběr nových členů týmu.

Proč motivační mapy

Zjištění klíčových motivátorů týmu také obvykle spouští přirozenou debatu o motivaci mezi jednotlivými členy týmu. Učí je se vzájemně se chápat, vnímat podobnosti a zkoumat rozdíly. Lidé následně zjišťují, jak se vzájemně podpořit a více si pomáhají. U členů roste angažovanost, proaktivita, sebedůvěra. To přispívá nejen k vyšší výkonnosti týmu, ale i ke spokojenosti zákazníka.

Přínosy rozboru motivační mapy

Závěrem

Angažovanost není něco, co lze zaměstnancům nařídit. Lze ji jen získat a není to vždy snadné. Na cestě k ní musí vedoucí pracovník překonat několik výzev. Ale stojí to za to. Angažovaní zaměstnanci jsou výkonní, snáze překonávají překážky, rychleji se adaptují na změny. Začít může manažer tím, že se zaměří na hlavní motivátory týmu a cíleně s nimi bude pracovat. V tom mu může pomoci rozbor týmové motivační mapy.


Chcete vědět, co je vašimi motivátory? Podívejte se sem.

Máte zájem o rozbor týmové motivační mapy? Pak mrkněte sem.

Chcete vědět o motivaci více? Můžete se podívat na na videokurz Poznejte svou motivaci, anebo se přihlásit na workshop Co lidem dodává energii a jak s tím pracovat či workshop Co zaměstnance motivuje a jak s tím pracovat.