Proč jsme vznikli?

Prostředí, ve kterém se dnes řada organizací pohybuje, je velmi dynamické, plné změn a vyžadující flexibilní přístup. To vyžaduje mimo jiné změnu v přístupu k lidem, k tomu, co tvoří základ konkureční výhody. Rostou očekávání na kvalitu vedoucích pracovníků. Důležité je i správné nastavení interních procesů. Věříme, že v tomto všem můžeme organizacím pomoci.

Máme dlouhodobé zkušenosti s frontální výukou i interaktivními kurzy. Umíme dělat analýzy, psát žádosti o projekty, zpracovávat reporty a publikace. Nechceme o businessu jen učit, chceme jej pomáhat tvořit. Proto vznikla firma Knowledge Sharing, s.r.o.

Pomáháme Vám růst

Kdo jsme?

Knowledge Sharing, s.r.o. je vzdělávací a poradenská agentura rozvíjející inovativnost firem, angažovanost zaměstnanců i využití potenciálu jedinců. Umíme definovat nedostatky, klíčové oblasti a procesy nutné pro rozvoj firmy pomocí práce s lidmi. Pomáháme vybudovat základy pro kvalitní firemní komunikaci a tvůrčí klima ve firmě. Věříme, že sdílení informací a znalostí uvnitř firmy má vliv na její výkonnost a inovativnost. A stejně tak, že pro úspěch v současném dynamicky se měnícím prostředí je důležitá motivace a angažovanost zaměstnanců.

Stavíme na hodnotách, které jsou pro nás důležité: Partnerství, důvěra, kvalita, férovost. Ty uplatňujeme v práci vůči Vám, našim zákazníkům, ale i sami mezi sebou navzájem.

Sdílíme, co víme – We share, what we know

Co nabízíme?

Našim srdcovým tématem je podpora sdílení informací a znalostí v organizacích. Z vlastní zkušenosti víme, že sdílení informací a znalostí není v organizacích úplně samozřejmé. Nicméně jsme přesvědčeni, že podmínky pro spontánní sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci a s tím spojenou atmosféru vzájemné důvěry je možné vytvořit, pokud se na to vědomě zaměříme. Nicméně není to jediné téma, kterému se věnujeme.

V průběhu času jsme do naší nabídky přidali nejen rozvojové aktivity cílící na podporu sdílení znalostí v organizaci, ale také na porozumění motivaci a na kurzy manažerských dovedností. Tyto akce pořádáme aktuálně i v online podobě. Využíváme také našich analytických dovedností a pomůžeme Vám i s rozborem aktuální situace týkající se řízení lidských zdrojů, sdílení informací a znalostí ve Vaší firmě či nastavení interních procesů. Pokud potřebujete podpořit ve Vaší organizaci kreativitu, angažovanost, motivaci, produktivitu, výkonost, jsme pro Vás ideální volbou. Nabízíme mimo jiné rozbor individuální i týmové motivační mapy.

Se svou nabídkou nezapomínáme ani na jedince. Nabízíme jim školení zaměřené na rozvoj jejich dovedností a znalostí, podporu na cestě k jejich cílům formou koučování, identifikaci jejich životních motivátorů a nasměřování jejich dalšího rozvoje kariéry pomocí rozboru individuální motivační mapy.

Podporujeme kreativitu, angažovanost a výkonnost

Náš tým Knowledge Sharing, s.r.o.

Jana Matošková, jednatel
doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Pomáhám zvyšovat výkonnost týmů skrze hlubší pochopení zdrojů motivace a rozvoje manažerských dovedností. Přináším inspiraci pro podporu angažovanosti, tvůrčího přístupu a sdílení znalostí v organizacích. Provázím klienty na jejich cestě k sebeuvědomění a rozvoji.

Lucie Tomancová, člen týmu
Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Ukazuji smysl a přínos manažerské etiky. Pomáhám organizacím komunikovat směrem k zaměstnancům principy společenské odpovědnosti a získat jejich zaujetí pro firemní dobrovolnictví. Propojuji lidi a vytvářím příležitosti pro sdílení a vzájemný růst. Podílím se na organizování akcí.

Pavla Staňková, člen týmu
doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Pomáhám organizacím s komunikací, a to jak uvnitř směrem k zaměstnancům, tak navenek ke klientům a zákazníkům. Organizacím působícím ve zdravotnictví a sociálních službám přináším inspiraci pro nastavování procesů a principů managementu.

Petra Benyahya, člen týmu
Ing. Petra Benyahya, Ph.D.

Učím využívat komunikaci k vytvoření vzájemné důvěry v týmu a dosahování společných cílů. Pomáhám zdokonalit Vaši schopnost předat informace a znalosti druhým. Podílím se na analýzách týkajících se personáního řízení a hledám oblasti pro zlepšení.

Zuzana Crhová, člen týmu
Ing. Zuzana Crhová, Ph.D.

Pomáhám uvědomit si, které z přínosů sdílení znalostí jsou důležité právě pro Vaši organizaci a jak lze tyto přínosy měřit. Společně najdeme možnosti provázání indikátorů sdílení znalostí na finanční výkonnost. Zvýším také finanční gramotnost Vašich zaměstnanců. Můžete se mnou konzultovat záležitosti týkající se účetnictví.

Lucie Macurová, člen týmu
Ing. Lucie Macurová, Ph.D.

Ve své profesi se věnuji průmyslovému inženýrství. Velmi mě baví hledat zlepšení a optimalizaci procesů. Ráda bojuji s plýtváním, ať už ve výrobě nebo v osobním životě. Při lektorské činnosti dbám na praktickou aplikaci teoretických metod s využitím prvků kritického myšlení.

Lukáš Danko, člen týmu Knowledge Sharing, s.r.o.
Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Jsem pozitivně naladěný typ, který je od malička veden k tomu být týmový hráč. Předávám své znalosti spojené s tvorbou projektů, zpracovám analýzy a reporty. Přináším inspiraci ohledně nových forem pracovišť – coworkingů, stejně jako o možném využití poznatků z behaviorální ekonomie v podnikové praxi.

Ing. Ottó Bartók, Ph.D.

Rád sdílím své zkušenosti s procesy a materiálovým tokem. Věřím, že spokojený výrobní operátor je to nejcennější co firma může mít. Do věcí se snažím vnášet nejen svůj procesní přístup, ale především pozitivní pohled. Jsem zastánce zdravého selského rozumu.

Simona Pekařová
Simona Pekařová

Jsem týmový hráč, který vytváří zázemí pro ostatní. Mým cílem je vše dobře zorganizovat, dostatečně sdílet informace mezi zákazníkem a konzultanty a být oporou týmu. Hladký průběh všech workshopů, seminářů a školení je pro mne podstatný.

Máte zájem o spolupráci? Napište nám na info@sdileniznalosti.cz nebo využijte formulář níže.