Blog

Seznamte se s našimi příspěvky, názory a radami. Sledujte pozvánky na naše akce. Nechte se inspirovat a buďte o krok napřed.

Sdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží…

V článku Proč je motivace zaměstnanců důležitá jsme probrali, co to motivace je a proč motivaci zaměstnanců věnovat pozornost. Nyní se přesuneme k tomu, co lidi vede k tomu, že (ne)předávají své znalosti druhým. Připomeňme si, že v pozadí motivace jsou potřeby člověka a nejinak je tomu i v případě sdílení znalostí. Potřebou není nic jiného než to, že postrádáme …

Sdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží… Pokračovat ve čtení »

O čem je systemické koučování

V článku Co je to koučování? jsme se dívali na to, co je podstatou koučování. Nicméně vše se vyvíjí a v průběhu času se i v koučování objevilo několik směrů. Jedním z nich je systemické koučování, a na to se podíváme dnes. Systemický přístup je orientovaný na řešení a dosahování žádoucích výsledků. Rozšiřuje možnosti řešení díky novým náhledům a …

O čem je systemické koučování Pokračovat ve čtení »

Znalostní pracovníci

Znalosti a dovednosti lidí jsou neodmyslitelně spojené s inovativností organizace a jako takové se stávají základem konkurenceschopnosti firem v mnoha odvětvích. Navíc pokračující trend Průmyslu 4.0 a s ním spojená digitalizace, robotizace a automatizace začínají klást čím dál větší nároky na kvalifikaci pracovní síly, a tím přispívají k rostoucímu počtu znalostních pracovníků v organizacích. Obvykle je za znalostního pracovníka …

Znalostní pracovníci Pokračovat ve čtení »

Porady jako nástroj sdílení znalostí

Chci-li svou znalost někomu sdělit, potřebuji se rozhodnout, jak to udělám. To mimo jiné znamená, že si musím vybrat nějaký prostředek komunikace – médium. To, jaké zvolím, může být ovlivněno mými postoji, dovednostmi, zkušenostmi, ale také zvyklostmi v organizaci. Pokud všichni mí kolegové používají pro komunikaci Skype, budu mít tendenci se tomu přizpůsobit. Stejně tak, jsou-li …

Porady jako nástroj sdílení znalostí Pokračovat ve čtení »

Proč na fluktuaci zaměstnanců záleží?

Jedním ze základních ukazatelů, které vypovídají o práci s lidmi v organizaci, je míra fluktuace zaměstnanců. O co přesně jde? A jaká míra fluktuace je žádoucí? Když mluvíme o fluktuaci, máme obvykle na mysli počet pracovníků, kteří opustí organizaci v určitém časovém období, obvykle v průběhu jednoho roku. Důvody jejich odchodu přitom mohou být různé – organizace je mohla …

Proč na fluktuaci zaměstnanců záleží? Pokračovat ve čtení »

V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

S většími či menšími problémy se člověk potýká docela běžně. Často bývá užitečné do hledání řešení zapojit další osoby, ať už podřízené, kolegy nebo členy rodiny. Proč? V čem jsou skupinové metody řešení problému přínosné? Více hlav totiž znamená více zkušeností, náhledů a přístupů. Výměna myšlenek mezi členy skupiny podněcuje kreativitu a často přináší i nové …

V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné? Pokračovat ve čtení »

Co je to koučování?

Zajímá Vás, co je to koučování a na jakých principech pracuje? Koučování je jedním z nástrojů rozvoje člověka. Pracuje především s Vaším myšlením a tím Vám umožňuje dostat se ze situace, kterou aktuálně prožíváte, tam, kam chcete. Podstatou koučování je spolupráce dvou lidí – kouče a koučovaného. Kouč Vás podporuje při stanovování Vašich cílů a provází Vás …

Co je to koučování? Pokračovat ve čtení »

Co je to motivační mapa?

Proč chodíte do práce? Kvůli penězům? A máte to tak, že čím více peněz můžete získat, tím více chuti do práce máte? Anebo to máte jinak? Lidé jsou různí a není proto divu, že každému z nás může energii a chuť do práce přinášet něco jiného. Podle Jamese Sale existuje devět potenciálních zdrojů motivace. Ne všechny …

Co je to motivační mapa? Pokračovat ve čtení »

Proč je motivace zaměstnanců důležitá

Motivace se projevuje v přístupu zaměstnanců k práci a ke konkrétním pracovním úkolům. Má vliv na výsledky jejich práce, jejich produktivitu i kvalitu zpracování. Co je ale podstatou pracovní motivace? Motivace je v podstatě vyburcovaná energie člověka, která je spojena se zaměřením chování na určitý cíl. Motivace tedy dává odpověď na otázku, proč člověk dělá právě to, co …

Proč je motivace zaměstnanců důležitá Pokračovat ve čtení »

Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky

Svět se mění a mění se i povaha a způsob práce. Řada procesů v organizaci dnes vyžaduje zapojení několika lidí, kdy každý z nich přispívá svou vlastní odborností. A právě s tím souvisí sdílení znalostí a potřeba přistoupit k němu systematicky. Již nestačí jen spoléhat se na spontánní sdílení znalostí. Pokud předávání znalostí v organizaci funguje, lidé …

Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky Pokračovat ve čtení »