Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 2: Poskytněte alternativní kanály pro sdílení

Introverti většinou nevyhledávají příležitosti, kdy by mohli předvést své dovednosti verbální komunikace před větším počtem osob. Často jsou zdatnější v písemné komunikaci. Nabídka alternativních kanálů je tak pro sdílení znalostí klíčová. Povzbuďte je, aby své postřehy předávali prostřednictvím písemných médií, ať již jde o e-maily, chaty nebo projektovou dokumentaci. Zkuste jim nabídnout blogy nebo virtuální diskusní fóra.

Alternativní nástroje sdílení dávají introvertům prostor sdílet jejich zkušenosti a nápady způsobem, který je v souladu s jejich komunikačním stylem. Organizace zase těží ze znalostí, které ji mohou nabídnout. Takže možnost přispívat i jiným způsobem než zapojením do debaty na poradě, je pro všechny zúčastněné výhodná.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.