Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 1: Vytváření podpůrného prostředí

Podpůrné prostředí není o fyzickém pohodlí, ale především o psychickém bezpečí. Zejména introvertům se daří v prostředí, kde se cítí respektováni, oceňováni a vyslyšeni.

Důvěra. Psychologické bezpečí. Neodsuzující postoje. Inkluzivita. Otevřená komunikace. Aktivní naslouchání. To jsou ingredience, které tvoří základ pro pracovní atmosféru, která umožňuje i introvertům zazářit a sdílet zkušenosti a nápady. Introverti potřebují prostředí, které respektuje jejich čas na promyšlení myšlenky, kde mohou vyjádřit své postřehy bez obav z přerušení nebo kritiky.

Jak můžete z pozice vedoucího týmu takové podpůrné prostředí vytvářet? Žádejte introvertní členy Vašeho týmu o nápady a zpětnou vazbu. Nedávejte tuto výzvu jen tak „do davu“, oslovte je konkrétně. Trpělivě počkejte, než si promyslí, co chtějí sdělit. Následně ukažte, že oceňujete jejich postřehy a vážíte si jejich zapojení do diskuse. Aktivně vytvářejte také příležitosti, kde sdílení znalostí a vyprávění příběhů o tom, co zažili a znají, bude přirozené a nenucené.

Pojďme společně vytvářet prostředí, ve kterém se introvertům daří, s radostí sdílejí své postřehy a přispívají k firemnímu růstu.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.