Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 3: Podněcování individuálních interakcí

Všichni máme jedinečné preference, pokud jde o sdílení znalostí. Pro introverty je pohodlí a snadnost rozhovorů spojená s interakcemi jeden na jednoho často výrazně větší než nutnost komunikace ve velkých skupinách. Proto, jako vedoucí pracovníci, v případě introvertů podporujte a sami s nimi realizujte individuální schůzky, které vyhovují způsobu komunikace preferovanému introverty.

Nabídka komunikace mezi čtyřma očima umožňuje introvertům cítit se vyslyšeni a oceněni. Snáze se tak otevřou, podělí se o své postřehy a zapojí se do výměny názorů.

Plánovaná individuální schůzka navíc pro ně znamená, že si někdo vyhradil čas pro cílenou komunikaci s nimi. Schůzka jeden na jednoho v nich tak podpoří vnímaný pocit hodnoty a respektu. Navíc je povzbudí je k tomu, aby častěji přispívali svými znalostmi.

Mimochodem, jako vedoucí pracovníci můžete takové individuální schůzky využít k podpoře rozvoje komunikačních dovedností u introvertních kolegů. Můžete klást otevřené otázky, naslouchat jejich odpovědím, účinně oceňovat jejich podněty, a tak jim trpělivě pomáhat rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Postupně vybudujete jejich důvěru pro prezentování jejich postřehů a sdílení znalostí ve větších skupinách.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.