Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 4: Zavedení tzv. buddy

Jednou z možných aktivit, kterou ve společnosti můžete zavést, abyste pomohli introvertním jedincům sdílet své znalosti se zbytkem týmu, je tzv. buddy systém.

O co jde? Buddy systém (systém kamarádů) je v tomto případě iniciativa, v rámci které cíleně spárujete introvertní jedince s extrovertními kolegy. Extrovertní parťák pak funguje jako pojítko mezi introvertem a zbytkem týmu. Povzbuzuje svého introvertního kolegu, aby se zapojoval do diskusí, pomáhá mu při přípravě prezentací, poskytuje mu zpětnou vazbu, inspiruje jej a nenásilnou formou rozvíjí jeho komunikační dovednosti. V případě potřeby mu poskytuje také psychickou podporu a povzbuzení.

Společně tvoří introverti a jejich extrovertní kamarádi výkonné duo, které zvyšuje úroveň sdílení znalostí v týmu. Díky tomuto partnerství se introverti cítí pohodlněji při vyjadřování svých myšlenek, ve větší míře přispívají svými postřehy a zároveň se rozvíjejí.

Systém kamarádů není výhodný jen pro introverty. Přináší výhody oběma zúčastněným stranám. Extrovertní kamarádi získávají nový náhled, zdokonalují se v aktivním naslouchání, empatii, učí se trpělivosti a rozvíjejí své koučovací dovednosti.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.