Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 6: Čas pro reflexi

Podpora introvertů v pracovním týmu je důležitá, a to i v situacích, že chceme podpořit sdílení znalostí v organizaci. Postupně si ukazujeme, jak k ní přistoupit. Dnes se zaměříme na to, že introverti jsou známí svým přemýšlivým přístupem. Často prostě potřebují chvilku, aby si utřídili myšlenky a promysleli si své reakce. S tímto poznatkem můžete pracovat i při podpoře sdílení znalostí.

Pošlete program schůzky předem

Chcete podnítit introverty k většímu zapojení během schůzek a sdílení jejich postřehů? Pošlete jim předem program nebo témata diskusí. Introvertní členové týmu se tak mohou na jednání připravit a promyslet si, co chtějí říct.

Poskytněte čas k přemýšlení

Obdobnou variantu je začlenit „tichý čas k přemýšlení“ přímo do týmových schůzek nebo brainstormingů:

  1. Délka ticha: Není žádná univerzální délka, která by platila pro všechny týmy. Ideální doba se může lišit podle povahy diskutovaného tématu a samotné dynamiky skupiny. Nicméně, pohybovat se můžeme v rozmezí 3-15 minut, což poskytuje dostatek času pro soustředěné přemyšlení bez toho, aby se ticho stalo zase nepříjemným či zatěžujícím.
  2. Přesné zadání úkolu: Před začátkem „ticha“ je klíčové, abyste jasně definovali úkol nebo otázku, nad kterou se lidé mají zamyslet. Tím se vytvoří jasný rámec úvah.
  3. Zajištění klidného prostředí: Během „chvilky ticha“ by mělo být prostředí co nejklidnější. Omezte rušivé faktory, pokud možno ztlumte okolní hluk a zajistěte, aby každý mohl plně využít čas pro soustředěné ponoření se do úvah.
  4. Následná diskuse: Po uplynutí „chvilky ticha“ by měl následovat čas pro diskuzi a sdílení myšlenek. Každý člen týmu by měl dostat prostor prezentovat své nápady, ať již ústně či písemně.

Využívejte nástroje asynchronní spolupráce

Poslední variantou, kterou dnes zmíníme jako vyhovující pro introvertnější členy týmu, jsou nástroje asynchronní spolupráce, jako je software pro řízení projektů, sdílené dokumenty nebo virtuální platformy. Tyto nástroje umožňují introvertům sdílet jejich zkušenosti a postřehy podle jejich podmínek a způsobem, který odpovídá jejich stylu práce.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.