Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 7: Trénink

Jako vedoucí pracovníci máme vytvářet takové prostředí, kde je každý hlas slyšet a oceněn, a to bez ohledu na hlasitost nebo typ osobnosti. Cest, kterou pro tento záměr můžeme zvolit, je mnoho. Jednou z možností je, že rozvineme klíčové dovednosti u členů týmu. Užitečné bude, pokud se zaměříme především na:

➡️ Komunikační a prezentační dovednosti: Nabídněte školicí programy zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, techniky vyprávění příběhů a překonávání trémy. Tyto dovednosti mohou introvertům pomoci zapojit se do diskusí, sebevědomě a přesvědčivě prezentovat jejich myšlenky a zaujmout publikum. Snadněji pak sdílí své znalosti, ať už v týmu, nebo při jednání s klienty.

➡️ Networkingové dovednosti: Rozvíjejte u introvertů dovednosti pro navazování kontaktů. Tyto dovednosti využijí na různých společenských akcích. Lépe pak využijí těchto příležitostí pro navazování profesních vztahů, získání uznání a zvýšení své viditelnosti mezi extrovertnějšími kolegy.

➡️ Aktivní naslouchání: Proškolte všechny členy týmu v umění aktivního naslouchání. Tímto způsobem podpoříte pozornost a respekt, který členové věnují komunikaci. Díky tomu se introverti cítí při komunikaci s ostatními vyslyšeni a pochopeni.

Nezapomeňte, že introverti nejsou jen tiší. Jsou to lidé přemýšliví, bystří pozorovatelé a často mají co vašemu týmu nabídnout. Poskytnutím správné podpory a zdrojů můžete uvolnit jejich plný potenciál a posílit váš tým.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.