Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 8: Tiché místo

Jedním z praktických způsobů, jak můžeme podpořit introverty na pracovišti, je, že pro ně vytvoříme útulný tichý koutek. Taková útočiště umožňují introvertům stáhnout se do ústraní. Je to jednoduchý, ale účinný krok k maximalizaci jejich potenciálu.

Přetížení hlukem introverty vyčerpává. Naopak klidné prostředí s minimem podnětů zvnějšku jim vyhovuje. V takovém prostředí zažívají nižší stres a produktivitu mají naopak vyšší. Tyto prostory podporují také introspekci. Introverti zde mohou nerušené přemýšlet a hledat řešení problémů. V neposlední řadě tyto útulné koutky mohou také efektivně podpořit neformální sdílení znalostí. Introverti se zde cítí více uvolněně, a tak snáze reagují na dotazy ze strany menteeho či kolegy.

Co by mělo v tichém koutku být

K prvkům, které ideálně při tvorbě tichého útočiště nezapomeneme zahrnout, patří:

➡️ Přírodní prvky: Začleňte do prostoru rostliny nebo malou zahradu. To vytvoří příjemné vizuální prostředí a zároveň zajistí kvalitu vzduchu.

➡️ Pohodlný nábytek: Zvolte pohodlný a ergonomický nábytek, který vytvoří uklidňující atmosféru. Zároveň by však mělo být možné sezení přeuspořádat, aby tu spolu mohla sedět i menší diskutující skupina.

➡️ Jemné osvětlení: Preferujte jemné, teplé osvětlení před agresivním světlem. To může zahrnovat stojací lampy, LED světla nebo svíčky.

➡️ Zvuková izolace: Zařiďte prostor tak, aby byl od ostatních oddělený, ale stále dostupný pro ty, kteří chtějí spontánně vstoupit. Především zajistěte dostatečnou zvukovou izolaci.

➡️ Inspirativní umění: Přidejte do prostoru inspirativní umělecké prvky nebo knihy, které mohou poskytnout podnět pro kreativitu a přemýšlení.

➡️ Technologické možnosti: Zajistěte zde kvalitní internetové připojení, dostatek elektrických zásuvek pro používání elektronických zařízení, nástroje pro on-line sdílení dokumentů. Doplňte kávovar či rychlovarnou konvici. Poskytněte nástroj pro vizuální prezentaci a zaznamenání nápadů – whiteboard či flipchart. Nabídněte i sluchátka pro poslech hudby.

Podpora introvertů není o tom, že změníte to, kým jsou – je to o vytvoření prostředí, kde mohou vyniknout jejich silné stránky.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.