Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 9: Digitální nástroje

Digitální nástroje umožňují introvertům zapojit se do sdílení toho, co vědí, snadněji a efektivněji. Mohou si totiž v klidu promyslet, co chtějí sdělit, a formulovat své myšlenky a nápady bez tlaku na okamžitou reakci. Navíc si mohou vybrat způsob komunikace, který jim nejlépe vyhovuje, ať už jde o textový chat, zvukové hovory, nebo dokonce videokonference s vypnutou kamerou. A v neposlední řadě digitální nástroje umožňují komukoliv pracovat kdykoliv odkudkoliv, bez ohledu na místo nebo časové pásmo.

Pokud chcete sdílení znalostí v organizaci podpořit, dejte digitálním technologiím šanci. Vyzkoušejte například tyto digitální nástroje pro introverty:

1. Videokonference: Platformy jako **GoTo Meeting**, **Zoom**, **Google Meet** umožňují virtuální schůzky, kterých se introverti mohou aktivně účastnit bez tlaku fyzické přítomnosti. Navíc do jejich průběhu můžete zařadit diskuse v tzv. breakout rooms, čili rozdělit účastníky dočasně do menších, introverty vítanějších, skupin. Anebo využít různých anket a hlasování, které opět mohou být atraktivní i pro méněmluvné kolegy.

2. Instant Messaging: Nástroje jako **Slack**, **Discord**, ** WhatsApp** usnadňují komunikaci v reálném čase. Umožňují introvertům, kteří mají problémy s veřejným vystupováním, aby prostřednictvím textových zpráv sdělovali své postřehy a zkušenosti ostatním členům týmu. 💬

3. Prostory pro online spolupráci: Prostory, které nabízí platformy jako **Asana**, **Trello**, **Miro**, **Mural** umožňují introvertům přispívat jejich vlastním tempem, a efektivně tak spolupracovat s extrovertnějšími kolegy.

4. Nástroje k vytváření předem nahraných prezentací nebo výukových programů: Platformy jako je Loom nebo Screencastify umožní introvertům snadno sdílet jejich odborné znalosti s ostatními.

Nezapomeňte, že využití síly digitální spolupráce může přispět k plnému rozvinutí potenciálu vašeho týmu.

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.